Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
HAX 16.45 1.15 6.99 366,900 10.55 1.67
SVT 6.60 0.46 6.97 60 20.34 0.35
VCI 54.50 3.80 6.97 184,080 10.56 5.52
HSG 10.80 0.75 6.94 3,784,160 4.91 2.35
TMP 31.00 2.15 6.94 2,800 6.46 5.13
TS4 4.76 0.33 6.93 56,380 24.22 0.21
CCI 13.00 0.90 6.92 150 9.07 1.53
PIT 7.96 0.55 6.91 8,170 -2.47 -3.44
BHN 84.00 5.80 6.90 3,630 27.39 3.28
TEG 7.10 0.49 6.90 6,690 4.21 1.80
THI 32.00 2.20 6.88 29,200 5.08 6.73
FIT 4.08 0.28 6.86 310,320 10.14 0.43