Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
LGC 36.50 2.55 6.99 20 24.71 1.58
L10 13.30 0.90 6.77 10 8.19 1.73
DXV 3.00 0.20 6.67 10,000 -97.01 -0.03
SJF 2.55 0.17 6.67 170,300 6.26 0.43
CCI 13.60 0.90 6.62 1,950 8.28 1.75
TNA 13.50 0.85 6.30 1,114,410 12.87 1.12
ASM 7.16 0.45 6.28 5,404,160 4.35 1.75
VID 4.70 0.29 6.17 1,110 21.20 0.24
EMC 14.90 0.90 6.04 30 307.29 0.05
DIC 2.51 0.15 5.98 14,830 10.16 0.26
ACC 18.00 1.00 5.56 110 5.70 3.33
CTI 22.80 1.20 5.26 1,889,400 13.15 1.82