Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
NAV 5.88 0.41 6.97 5,840 4.33 1.45
FIR 14.40 1.00 6.94 2,200 7.74 1.99
SC5 27.45 1.90 6.92 490 7.77 3.78
FDC 15.20 1.05 6.91 20 43.23 0.38
DAT 21.05 1.45 6.89 10 23.59 0.95
PXT 2.18 0.15 6.88 93,820 2.75 0.85
CMV 17.45 1.20 6.88 20 10.99 1.70
CLG 3.06 0.21 6.86 40,690 7.44 0.44
SGT 5.00 0.34 6.80 1,730 4.25 1.26
MCP 26.50 1.80 6.79 10 19.73 1.43
LAF 5.80 0.39 6.72 20 -2.60 -2.38
VAF 9.80 0.65 6.63 40 6.41 1.63