Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
TIE 10.00 0.70 7.00 20 13.04 0.77
VPK 6.45 0.45 6.98 1,310 -3.28 -1.97
BHN 123.00 8.50 6.91 58,180 47.05 2.61
PXT 4.30 0.29 6.74 10 8.17 0.53
AMD 9.42 0.63 6.69 4,989,550 17.17 0.55
COM 60.00 4.00 6.67 110 7.72 7.78
ST8 18.75 1.25 6.67 280 14.02 1.34
SFI 28.55 1.90 6.65 10 8.14 3.51
KPF 11.35 0.75 6.61 19,990 44.16 0.26
CIG 2.28 0.15 6.58 55,620 16.25 0.14
SAB 293.00 19.20 6.55 204,000 42.06 6.97
DTT 12.50 0.80 6.40 10 19.79 0.63