Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
PGI 17.40 1.20 6.90 40 11.12 1.56
DTA 6.70 0.46 6.87 90 26.29 0.25
TIX 42.60 2.90 6.81 10 15.31 2.78
KAC 17.85 1.20 6.72 40 20.65 0.86
TPC 13.00 0.85 6.54 10 10.32 1.26
BMI 26.90 1.60 5.95 14,000 13.25 2.03
CLG 2.95 0.17 5.76 7,020 10.11 0.29
OPC 53.90 3.10 5.75 10 15.25 3.53
VID 6.16 0.32 5.19 3,040 5.89 1.05
HVX 4.19 0.21 5.01 90 -177.13 -0.02
C47 10.30 0.50 4.85 1,190 8.00 1.29
CMT 9.45 0.45 4.76 50 6.33 1.49