Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
SMA 15.00 1.05 7.00 33,620 22.79 0.70
LGC 27.90 1.95 6.99 20 27.00 1.11
CDC 13.65 0.95 6.96 910 6.57 2.22
SII 15.85 1.10 6.94 150 152.74 0.11
CLW 16.60 1.15 6.93 30 11.20 1.58
HVX 2.90 0.20 6.90 10 13.20 0.23
VSI 28.35 1.95 6.88 10 17.81 1.70
DXV 2.80 0.19 6.79 200 -30.14 -0.10
YBM 9.80 0.65 6.63 325,270 4.75 2.20
TNC 13.60 0.90 6.62 6,000 10.49 1.38
TTE 15.50 1.00 6.45 240 28.19 0.59
DLG 1.40 0.09 6.43 1,756,280 74.20 0.02