Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Finance phiên bản cũ

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
LGL 8.29 0.58 7.00 10 120.63 0.07
HBC 49.65 3.45 6.95 3,265,630 8.77 6.06
FIT 4.64 0.32 6.90 13,684,070 8.99 0.55
DIC 6.09 0.42 6.90 100,130 10.77 0.60
GTN 20.30 1.40 6.90 2,632,550 227.05 0.10
SAV 6.10 0.42 6.89 19,820 26.49 0.25
HTL 51.00 3.50 6.86 1,010 12.29 4.43
ITA 3.99 0.27 6.77 12,144,160 71.01 0.06
VPH 10.45 0.70 6.70 1,693,610 8.01 1.39
SVI 45.00 3.00 6.67 10 8.36 5.74