Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
PLX 77.50 5.40 6.97 2,058,340 27.53 3.01
PVD 19.40 1.35 6.96 1,770,730 303.92 0.07
RIC 7.66 0.53 6.92 10 -4.52 -1.81
HDG 43.50 3.00 6.90 515,730 17.84 2.61
PIT 6.24 0.43 6.89 1,200 -2.02 -3.30
VCB 66.80 4.60 6.89 4,825,770 28.27 2.53
OPC 54.00 3.70 6.85 460 16.82 3.43
BIC 38.00 2.60 6.84 25,190 34.54 1.18
VPS 16.55 1.10 6.65 20 10.64 1.66
VOS 2.52 0.16 6.35 735,760 -1.06 -2.52
ICF 1.92 0.12 6.25 510 -1.22 -1.67
VHG 0.98 0.06 6.12 1,720,090 -0.13 -7.73