Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
FDC 18.60 1.30 6.99 8,810 47.44 0.42
HOT 25.05 1.75 6.99 10 18.49 1.45
HNG 8.45 0.59 6.98 4,636,070 7.54 1.20
MCP 28.75 2.00 6.96 10 19.15 1.61
NVT 6.18 0.43 6.96 813,870 -1.25 -5.30
VNL 18.70 1.30 6.95 30 7.23 2.77
SGT 7.08 0.49 6.92 36,230 3.82 1.98
HU1 8.55 0.59 6.90 56,450 15.64 0.58
HU3 12.40 0.85 6.85 34,740 7.09 1.87
PTC 5.72 0.39 6.82 11,060 10.48 0.58
HRC 23.50 1.60 6.81 70,440 88.64 0.28
HLG 8.59 0.58 6.75 11,690 3.23 2.84