Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
SMA 10.00 0.70 7.00 470 4.89 2.19
TGG 26.50 1.85 6.98 397,260 51.29 0.55
HNG 14.40 1.00 6.94 2,433,720 97.34 0.16
LBM 29.00 2.00 6.90 440 6.30 4.92
SCD 21.00 1.45 6.90 390 -34.79 -0.65
HTT 3.09 0.21 6.80 702,030 -71.90 -0.05
PTL 2.80 0.19 6.79 2,100 -66.46 -0.04
HAG 6.67 0.45 6.75 9,295,700 45.60 0.16
PLP 13.95 0.90 6.45 129,720 3.62 4.10
LM8 26.35 1.65 6.26 10 38.56 0.73
UDC 3.22 0.20 6.21 57,620 -79.72 -0.04
CRC 0.00 15.20 0.00 176,720 22.33 0.68