Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
TIX 31.50 2.20 6.98 10 7.54 4.47
CTD 138.20 9.60 6.95 162,160 6.91 21.37
LGC 23.10 1.60 6.93 70,140 29.34 0.84
MCP 27.40 1.90 6.93 2,950 18.25 1.61
DIG 21.70 1.50 6.91 1,666,210 28.16 0.82
DAT 18.10 1.25 6.91 20 33.43 0.58
BTT 34.10 2.35 6.89 60 12.23 2.98
HRC 29.95 2.05 6.84 26,600 113.01 0.28
ITC 16.10 1.10 6.83 62,260 14.91 1.15
MCG 3.09 0.21 6.80 91,210 83.12 0.04
CCL 3.70 0.25 6.76 398,820 14.08 0.28
VPS 15.70 1.05 6.69 10 10.17 1.65