Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
VPS 14.40 1.00 6.94 340 9.02 1.60
HLG 9.21 0.63 6.84 10 3.55 2.59
L10 17.75 1.20 6.76 2,230 7.41 2.40
VAF 9.37 0.63 6.72 10 6.00 1.56
TMS 30.00 2.00 6.67 5,000 6.52 4.60
AGM 9.00 0.60 6.67 30 14.50 0.62
PXT 1.98 0.13 6.57 10 2.21 0.90
HAR 5.84 0.34 5.82 349,350 17.99 0.32
SMC 25.50 1.40 5.49 10 4.43 5.75
ACC 18.00 0.95 5.28 120 6.44 2.79
NAF 12.35 0.65 5.26 36,690 7.06 1.75
BMC 13.20 0.60 4.55 10 17.26 0.76