Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
VSC 40.10 2.80 6.98 591,560 7.70 5.57
TRA 73.10 5.10 6.98 4,630 17.26 4.53
DHC 42.35 2.95 6.97 326,310 12.92 3.51
SC5 28.00 1.95 6.96 20 7.93 3.78
DTT 14.45 1.00 6.92 190 22.24 0.69
ACL 13.00 0.90 6.92 1,150 5.27 2.64
LGC 26.85 1.85 6.89 2,030 33.35 0.86
TTF 4.50 0.31 6.89 1,814,490 -1.33 -3.61
TNT 1.60 0.11 6.88 228,770 -33.34 -0.05
AGF 4.09 0.28 6.85 1,250 -0.33 -13.13
ATG 1.32 0.09 6.82 750,160 -7.30 -0.19
CRC 18.50 1.25 6.76 300,660 29.04 0.68