Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
TMT 7.96 0.55 6.91 870 240.47 0.03
PPI 1.16 0.08 6.90 437,260 -0.39 -3.17
HVH 24.10 1.65 6.85 795,230 10.11 2.55
FDC 16.35 1.10 6.73 3,570 19.10 0.91
KSH 1.35 0.09 6.67 624,730 -366.41 0.00
PTL 2.74 0.18 6.57 50 -16.86 -0.17
TNT 2.14 0.14 6.54 133,850 -30.11 -0.08
MDG 10.70 0.70 6.54 490 14.69 0.69
LEC 17.70 1.10 6.21 50 726.73 0.03
SMA 17.05 1.05 6.16 2,230 16.68 1.09
HCD 4.45 0.25 5.62 513,030 4.03 1.18
PTC 6.06 0.34 5.61 10 -2.01 -3.18