Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
DTT 8.37 0.58 6.93 220 13.62 0.66
FUCVREIT 8.38 0.58 6.92 10 0.00 0.00
HAS 8.70 0.60 6.90 3,100 13.27 0.70
TTE 19.10 1.30 6.81 110 33.44 0.61
PDN 65.30 4.40 6.74 10 8.92 7.82
TCO 10.50 0.70 6.67 20 13.28 0.84
HOT 27.00 1.80 6.67 1,030 12.12 2.38
TMT 8.84 0.56 6.33 3,220 40.67 0.23
DHM 5.07 0.32 6.31 145,010 25.19 0.21
MCG 2.43 0.15 6.17 6,510 -0.88 -2.93
ICF 1.64 0.10 6.10 210 -1.56 -1.11
ITC 11.70 0.70 5.98 110 10.43 1.19