Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
DAT 15.00 1.05 7.00 10 15.05 1.07
BTT 36.50 2.55 6.99 16,000 10.01 3.90
HSG 7.45 0.52 6.98 11,259,180 22.48 0.35
NVT 7.31 0.51 6.98 34,680 -4.17 -1.88
SC5 23.00 1.60 6.96 3,480 9.29 2.65
PXI 2.30 0.16 6.96 1,010 40.85 0.06
APG 8.35 0.58 6.95 1,310,660 19.95 0.45
CRC 17.40 1.20 6.90 195,040 19.98 0.93
HVG 4.97 0.34 6.84 867,170 157.92 0.03
TIE 8.37 0.57 6.81 20 -3.52 -2.54
MCG 2.50 0.17 6.80 10 -0.91 -2.93
HTT 1.63 0.11 6.75 928,450 1,330.85 0.00