Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
POM 10.75 0.75 6.98 24,970 -15.58 -0.69
BCM 40.10 2.80 6.98 343,460 20.34 1.97
CVT 48.15 3.35 6.96 853,420 12.50 3.85
HRC 41.70 2.90 6.95 420 142.29 0.29
HDG 27.35 1.90 6.95 3,960,830 4.39 6.24
TTB 4.19 0.29 6.92 848,890 51.96 0.08
AGR 5.22 0.36 6.90 2,670,950 10.79 0.48
EMC 18.85 1.30 6.90 240 140.98 0.13
LGL 4.53 0.31 6.84 70,510 -6.08 -0.80
PMG 12.55 0.85 6.77 5,630 33.52 0.37
VOS 1.49 0.10 6.71 1,381,480 3.83 0.39
DHM 8.27 0.53 6.41 583,420 34.82 0.24