Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Finance phiên bản cũ

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
APG 6.29 0.44 7.00 564,370 3.55 1.90
PPI 2.30 0.16 6.96 921,310 -31.81 -0.08
QCG 5.62 0.39 6.94 804,420 23.76 0.25
HU3 8.10 0.56 6.91 9,700 5.14 1.68
LGC 22.00 1.50 6.82 16,240 13.84 1.70
MDG 11.00 0.75 6.82 3,230 16.81 0.70
KDH 24.20 1.65 6.82 226,110 16.00 1.62
TYA 10.35 0.70 6.76 99,340 6.95 1.59
TNT 2.37 0.16 6.75 521,220 42.32 0.06
DTA 2.38 0.16 6.72 152,540 137.41 0.02