Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
HU1 7.45 0.52 6.98 34,570 7.75 0.96
VPS 10.80 0.75 6.94 10 15.95 0.68
CLG 4.21 0.29 6.89 561,110 -0.76 -5.55
PTL 4.21 0.29 6.89 20,250 -49.41 -0.09
MCG 2.65 0.18 6.79 628,250 23.62 0.11
VSH 19.20 1.30 6.77 5,260 29.41 0.65
HCD 3.71 0.25 6.74 648,030 3.65 1.02
SC5 22.00 1.45 6.59 60 8.26 2.66
TNT 1.70 0.11 6.47 430,310 70.23 0.02
TCO 10.85 0.70 6.45 10 11.06 0.98
PXI 2.19 0.13 5.94 3,060 8.32 0.26
CIG 1.70 0.10 5.88 1,100 -15.17 -0.11