Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
LAF 6.18 0.43 6.96 730 -1.75 -3.79
SJF 3.18 0.22 6.92 1,681,770 4.68 0.68
CDC 15.95 1.10 6.90 350 7.17 2.22
CMG 38.40 2.65 6.90 211,330 18.09 2.12
PIT 4.81 0.33 6.86 20 -2.18 -2.35
TMT 6.42 0.44 6.85 2,450 105.81 0.06
DIG 13.20 0.90 6.82 1,927,730 11.48 1.15
DAH 13.20 0.90 6.82 1,055,070 36.15 0.37
TEG 5.54 0.36 6.50 110 4.05 1.37
PDN 117.10 6.90 5.89 3,630 11.94 9.81
LM8 21.90 1.10 5.02 10 10.57 2.07
BTP 13.20 0.60 4.55 146,940 26.41 0.50