Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
CMV 10.00 0.70 7.00 10 8.12 1.32
PXI 2.72 0.19 6.99 156,370 11.05 0.26
TSC 2.58 0.18 6.98 2,301,530 60.86 0.05
ST8 17.90 1.25 6.98 20 17.84 1.07
SVC 38.00 2.65 6.97 620 6.21 6.54
DCL 23.70 1.65 6.96 517,280 183.36 0.14
PGD 41.70 2.90 6.95 57,170 17.56 2.54
PTL 4.32 0.30 6.94 1,270 -54.22 -0.09
FIT 5.64 0.39 6.91 1,185,060 98.12 0.06
NAV 14.60 1.00 6.85 4,000 8.37 1.86
MCG 1.77 0.12 6.78 8,400 16.84 0.11
L10 14.15 0.95 6.71 970 9.26 1.63