Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
TCO 8.61 0.60 6.97 210 9.36 0.98
RIC 5.49 0.38 6.92 40 -6.76 -0.87
JVC 2.76 0.19 6.88 395,110 23.27 0.13
TNT 1.90 0.13 6.84 129,580 11.35 0.18
AGF 3.10 0.21 6.77 6,690 -0.79 -4.21
VNL 14.20 0.95 6.69 20 6.00 2.52
HVG 2.55 0.17 6.67 127,410 4.98 0.55
SMA 13.50 0.90 6.67 10 16.03 0.90
FMC 30.10 2.00 6.64 516,260 6.20 5.18
L10 17.70 1.15 6.50 30 10.88 1.73
PXT 1.28 0.08 6.25 39,150 -1.20 -1.13
DHM 4.08 0.25 6.13 12,400 37.40 0.12