Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
HAI 2.44 0.17 6.97 2,610,100 10.85 0.27
CLW 23.00 1.60 6.96 10 7.08 3.25
GAB 33.80 2.35 6.95 33,400 47.21 0.45
HRC 44.00 3.05 6.93 20 180.29 0.24
SVI 68.10 4.70 6.90 3,530 8.57 8.05
DIC 2.33 0.16 6.87 683,690 8.80 0.24
ICT 16.05 1.10 6.85 12,030 0.00 0.00
TSC 2.20 0.15 6.82 373,940 61.75 0.05
CMX 11.00 0.75 6.82 9,260 1.76 7.18
AMD 1.76 0.12 6.82 1,772,320 8.73 0.22
PTL 3.53 0.24 6.80 1,710 -45.89 -0.09
FTM 1.77 0.12 6.78 223,540 -2.23 -0.87