Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
NAV 8.30 0.58 6.99 90 5.14 1.61
VAF 8.94 0.62 6.94 30 10.02 0.89
HU1 9.09 0.63 6.93 7,010 11.30 0.80
LGC 23.85 1.65 6.92 7,150 21.58 1.11
TNC 13.00 0.90 6.92 8,260 9.41 1.38
TCO 11.75 0.80 6.81 20 14.22 0.83
SJS 17.70 1.20 6.78 216,890 29.39 0.60
NBB 19.95 1.35 6.77 2,272,670 13.42 1.49
SZC 16.45 1.10 6.69 718,160 16.25 1.01
PHR 55.70 3.70 6.64 722,570 11.91 4.68
VHG 1.10 0.07 6.36 681,580 -0.63 -1.74
KPF 29.60 1.80 6.08 27,240 85.64 0.35