Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
TCO 8.00 0.56 7.00 10 8.78 0.97
VAF 10.00 0.70 7.00 20 31.61 0.34
VIS 14.35 1.00 6.97 2,180 -6.69 -2.29
BCE 8.05 0.56 6.96 306,950 6.98 1.23
VPS 20.15 1.40 6.95 25,420 45.44 0.47
PNC 8.21 0.57 6.94 250 -83.63 -0.10
PLP 7.49 0.52 6.94 68,270 6.07 1.32
STG 16.05 1.10 6.85 8,990 48.24 0.36
HAP 4.54 0.31 6.83 1,925,760 21.54 0.23
LHG 24.25 1.65 6.80 1,135,820 8.02 3.23
TCD 10.40 0.70 6.73 21,990 6.43 1.73
EMC 11.90 0.80 6.72 10 110.70 0.11