Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
AGM 14.30 1.00 6.99 54,880 11.91 1.20
DPR 33.00 2.30 6.97 133,410 6.27 5.26
NAV 7.91 0.55 6.95 2,810 5.01 1.58
KMR 3.65 0.25 6.85 774,380 25.30 0.14
OGC 3.07 0.21 6.84 9,186,080 -4.97 -0.62
VPK 4.39 0.30 6.83 4,320 -0.97 -4.53
SSC 52.90 3.60 6.81 10 8.25 6.41
TIX 26.50 1.80 6.79 120 9.25 2.86
DTA 6.83 0.44 6.44 20 47.63 0.14
ABT 44.05 2.75 6.24 1,210 7.61 5.79
LGC 27.70 1.70 6.14 60 32.55 0.85
TIE 9.19 0.55 5.98 20 20.19 0.46