Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
PNC 9.44 0.66 6.99 13,650 -96.21 -0.10
GIL 27.65 1.90 6.87 437,420 3.05 9.69
VIS 12.55 0.85 6.77 15,790 -14.69 -0.91
TNT 1.51 0.10 6.62 444,330 -58.92 -0.03
ABT 30.80 2.00 6.49 1,390 17.89 1.83
CCI 14.00 0.90 6.43 10 8.18 1.82
TCR 3.40 0.19 5.59 1,390 4.32 0.83
TRC 36.00 1.95 5.42 9,890 12.64 3.00
HRC 39.00 2.00 5.13 20 140.58 0.29
HUB 23.60 1.20 5.08 34,390 5.91 4.20
SVI 81.00 4.00 4.94 1,010 6.98 12.17
HTL 18.40 0.90 4.89 210 29.36 0.66