Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Finance phiên bản cũ

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
POM 8.00 0.56 7.00 10 11.60 0.69
RIC 8.01 0.56 6.99 10 -30.38 -0.26
CIG 2.58 0.18 6.98 10 150.94 0.02
COM 47.50 3.30 6.95 1,400 7.05 6.74
NVT 1.87 0.13 6.95 70,360 -4.81 -0.39
KAC 9.54 0.66 6.92 3,270 13.96 0.68
HQC 1.88 0.13 6.91 1,761,930 1.27 1.48
APC 18.85 1.30 6.90 72,800 6.07 3.10
HNG 6.40 0.44 6.88 2,426,110 -6.20 -1.03
TIX 34.95 2.40 6.87 3,000 12.61 2.77