Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
PVB 21.30 -3.18 460.08 5.61 1.07 20.22 18.15 11.74 1,207.28 -204.25
PEQ 30.20 0.00 117.16 6.70 1.70 27.39 9.87 3.97 20.91 22.03
BSR 19.30 0.00 59,740.43 7.15 1.61 22.93 12.20 0.00 10.38 72.97
PVE 5.40 -5.26 135.00 9.70 0.45 4.29 0.91 14.81 50.93 -33.11
PVS 23.20 -1.69 10,363.45 14.31 0.97 6.04 3.08 2.16 -10.01 -14.09
PLX 70.80 -0.70 82,043.98 21.85 4.38 16.12 5.82 4.24 24.86 -24.01
POS 11.40 -0.87 456.00 25.03 0.59 2.38 1.36 7.02 -45.95 -53.95
OIL 16.40 2.50 16,806.23 41.36 1.84 4.06 1.80 0.00 52.16 -13.55