Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
TTN 7.70 8.45 188.53 4.05 0.86 23.69 13.68 0.00 43.19 169.13
PIA 26.00 -13.04 104.52 4.45 1.45 33.01 18.53 6.72 6.19 8.18
PTP 8.90 0.00 60.52 8.47 0.44 5.19 3.14 10.11 8.21 20.69
ABC 10.10 3.06 203.01 12.07 0.41 3.09 2.46 195.84 -42.02 251.84
FOX 51.20 0.00 11,577.84 12.40 3.26 26.03 10.78 5.86 14.77 -0.23
PAI 10.00 0.00 42.35 28.29 0.94 3.36 2.52 0.00 -6.78 -57.93