Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
ABC 6.80 -1.45 139.81 0.44 0.28 49.32 38.98 284.38 -42.02 251.84
PIA 21.10 -2.31 84.19 3.58 1.17 33.01 18.53 8.34 6.19 8.18
TTN 5.90 0.00 144.46 3.81 0.72 20.52 11.68 0.00 43.19 169.13
PTP 6.50 0.00 44.20 6.19 0.32 5.19 3.14 12.31 8.21 20.69
FOX 55.00 7.63 11,559.98 12.63 2.34 26.10 10.98 5.87 14.77 -0.23
PAI 10.00 0.00 42.35 28.29 0.94 3.36 2.52 0.00 -6.78 -57.93