Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
TTN 6.10 -11.59 149.75 3.13 0.67 22.94 13.40 0.00 43.19 169.13
PIA 23.00 0.00 89.70 3.81 1.24 33.01 18.53 7.83 6.19 8.18
PTP 10.00 0.00 68.00 9.52 0.49 5.19 3.14 9.00 8.21 20.69
ABC 9.40 -1.05 188.97 10.90 0.38 3.17 2.49 210.40 -42.02 251.84
FOX 51.50 0.98 11,645.68 11.81 3.04 26.52 10.50 5.83 14.77 -0.23
PAI 9.70 0.00 41.08 27.44 0.91 3.36 2.52 3.09 -6.78 -57.93