Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
TTN 6.40 0.00 156.92 3.10 0.65 23.39 13.31 0.00 24.53 60.97
PIA 25.00 -3.47 97.50 5.09 1.49 31.63 19.41 7.20 10.17 5.83
ABC 9.20 0.00 187.58 7.94 0.37 4.27 3.07 211.96 -79.25 -92.59
PTP 10.00 0.00 68.00 9.52 0.49 5.19 3.14 9.00 -100.00 -100.00
FOX 50.10 0.00 11,329.10 10.80 3.03 28.27 10.52 2.00 15.29 18.98
PAI 9.70 0.00 41.08 27.44 0.91 3.36 2.52 3.09 -100.00 -100.00