Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
BSR 15.10 -0.66 46,975.67 5.62 1.27 22.93 12.20 0.00 10.38 72.97
PVB 18.20 0.00 393.12 5.82 0.91 15.99 14.46 13.74 1,207.28 -204.25
PEQ 32.60 0.00 126.47 7.23 1.83 27.39 9.87 3.68 20.91 22.03
PVE 4.80 4.35 120.00 8.46 0.40 4.37 0.91 16.67 50.93 -33.11
PVS 20.00 3.63 9,559.39 11.44 0.82 6.97 3.57 5.00 -10.01 -14.09
PLX 58.50 -0.85 67,790.57 17.83 3.46 16.48 5.83 5.13 24.86 -24.01
POS 11.50 9.52 460.00 25.25 0.60 2.38 1.36 6.96 -45.95 -53.95
OIL 13.80 0.73 14,145.16 34.81 1.47 4.06 1.80 0.00 52.16 -13.55
PVD 16.50 0.30 6,317.03 107.91 0.48 0.44 0.28 9.09 -27.41 -80.84