Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
PVB 14.40 4.35 298.08 3.78 0.71 20.50 18.03 18.12 1,207.28 -204.25
PEQ 19.20 0.00 74.48 4.26 1.08 27.39 9.87 6.25 20.91 22.03
BSR 14.60 2.10 44,445.66 5.32 1.20 22.91 12.20 0.00 10.38 72.97
PVE 4.50 -10.00 125.00 7.66 0.40 5.02 1.09 16.00 50.93 -33.11
PVS 15.60 0.00 6,968.53 8.73 0.65 6.64 3.36 3.21 -10.01 -14.09
POS 8.40 0.00 336.00 10.59 0.44 4.16 2.35 29.76 -45.95 -53.95
PLX 54.40 0.74 62,575.91 18.49 2.93 13.88 5.40 5.56 24.86 -24.01
PVC 5.80 0.00 290.00 30.34 0.38 1.01 0.46 13.79 8.39 -108.92
OIL 13.60 0.74 13,937.28 34.30 1.45 4.06 1.80 0.00 52.16 -13.55