Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
37.00 0 0 37.00 39.55 34.45 36.40-37.25 138,980 50.94 100 Mua Bán
Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Tên giao dịch
Tên viết tắt Bất động sản An Gia
Trụ sở chính 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (251) 6280299
Fax +84 (251) 6280297
Số lượng nhân sự 152
Website www.angia.com.vn
Vốn điều lệ 827505770000


 • Ngày 18/01/2012: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng;
 • Ngày 18/07/2017: Tăng vốn điều lệ lên 105.263.160.000 đồng;
 • Ngày 11/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 131.578.950.000 đồng;
 • Ngày 26/10/2018: Tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng;
 • Ngày 28/12//2018: Tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng; 
 • Ngày 21/03/2019: Tăng vốn điều lệ lên 468,2 tỷ đồng;
 • Ngày 29/03/2019: Tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng;
 • Ngày 26/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng;
 • Ngày 14/11/2019: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6894/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
 • Ngày 17/12/2019: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 09/01/2020: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Đầu tư phát triến các dự án bất động sản nhà ở;
 • Kinh doanh bất động sản;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ