Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BVH - Tập đoàn Bảo Việt (HOSE)

Ngành: Bảo hiểm

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
73.20 -0.30 -0.41% 73.50 77.50 67.50 72.70-73.90 118,990 8.75 50 Mua Bán
Tên doanh nghiệp Tập đoàn Bảo Việt
Tên giao dịch BaoViet Holdings
Tên viết tắt Tập đoàn Bảo Việt
Trụ sở chính Số 8 - Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 39289999
Fax +84 (24) 39289609
Số lượng nhân sự 5467
Website www.baoviet.com.vn
Vốn điều lệ 7008864340000
TV HĐQT Phan Kim Bằng
TV HĐQT Nguyễn Anh Tùng
TV HĐQT Muneo Sasagawa
TV HĐQT/GĐ Khối Đậu Minh Lâm


 • Ngày 17/12/1964: Tiền thân là Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 10 triệu đồng Quyết định số 179/CP của Chính phủ.
 • 1989: Chính phủ quyết định chuyển Công ty Bảo hiểm Việt Nam thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.
 • 2007: Thực hiện thành công việc chuyển đổi từ mô hình hoạt động của Tổng Công ty 100% vốn Nhà nước sang mô hình công ty cổ phần đa sở hữu và thành lập Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
 • 2008: Tập đoàn Bảo Việt chính thức ra mắt và đồng thời công bố thành lập các công ty con do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt.
 • 2009: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phồ Hồ  Chí Minh (HOSE);
 • 2011: Tăng vốn điều lệ lên 6.804 tỷ đồng;
 • 2012: Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) của Nhật Bản nhận chuyển nhượng 18% cổ phần của Bảo Việt từ HSBC Insurance, giá trị chuyển nhượng 340 triệu USD (7.100 tỷ đồng).
 • Ngày 26/06/2018: Tăng vốn điều lệ lên 7.008.864.340.000 đồng;

 • Bảo hiểm nhân thọ (với hơn 50 sản phẩm);
 • Bảo hiểm phi nhân thọ (với hơn 80 sản phẩm);
 • Tái bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ;
 • Tư vấn đầu tư, quản lý quỹ, đầu tư chứng khoán;
 • Ngân hàng;
 • Kinh doanh bất động sản.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ 100%
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 100%
Ngân hàng TMCP Bảo Việt 52%
Công ty TNHH Bảo Việt - Âu Lạc 60%
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt 100%
Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam (VIA) 51%
Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt 55%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 59.92%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ