Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFI - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
42.00 2.40 6.06% 39.60 42.35 36.85 39.60-42.00 4,480 1.80 100 Mua Bán
Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi
Tên giao dịch Sea and Air Freight International
Tên viết tắt Vận tải SAFI
Trụ sở chính 209 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38238799
Fax +84 (28) 38226283
Số lượng nhân sự 346
Website www.safi.com.vn
Vốn điều lệ 150853050000


 • 1992: Công ty Đại lý vận tải SAFI được thành lập;
 • 1995: Thành lập chi nhánh tại Hà Nội;
 • 1998: Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 5.600.000.000 đồng;
 • 2000: Mở thêm chi nhánh ở Đà Nẵng;
 • 2001: Thành lập Xí nghiệp Hải Phòng;
 • 2004: Thành lập Liên doanh Yuse - Việt Nam;
 • Ngày 29/12/2006: Chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 03/01/2017: Tăng vốn điều lệ lên 113.682.420.000 đồng;
 • Ngày 16/08/2019: Tăng vốn điều lệ lên 143.745.770.000 đồng;
 • Ngày 23/04/2020: Tăng vốn điều lệ lên 150.853.050.000 đồng;

 • Đại lý vận tải, đại lý ủy thác quản lý container và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;
 • Khai thác, thu gom hàng hóa và vận tải nội địa;
 • Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải;
 • Kinh doanh và khai thác kho bãi;
 • Dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển;
 • Vận tải đa phương thức quốc tế.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH SITC Việt Nam 51%
Công ty Liên doanh Đại lý Vận tải Cosfi 51%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Công ty TNHH Vận Tải và Giao Nhận Yusen (Việt Nam) 45%
Công ty TNHH KCTC Việt Nam 23%