Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGF - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (HOSE)

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
4.25 -0.25 -5.56% 4.50 4.81 4.19 4.25-4.25 1,810 0.01 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần Hùng Vương Dương Ngọc Minh 19136932 1,200,000 29/09/2014 29/09/2014 1,200,000 29/09/2014 17936932 Đã xong
Công ty Cổ phần Hùng Vương 13136932 6,000,000 21/05/2014 21/05/2014 6,000,000 21/05/2014 7136932 Đã xong
Công ty Cổ phần Hùng Vương 6568466 1,150,136 06/07/2011 06/07/2011 0 06/07/2011 6568466 Đã xong
Trần Văn Đạt 3086470 3,085,740 20/05/2010 20/05/2010 -2,638,180 20/05/2010 5724650 Đã xong
Công ty Cổ phần Hùng Vương 2818466 3,750,000 01/04/2010 01/04/2010 3,750,000 01/04/2010 -931534 Đã xong
Nguyễn Thị Kim Lan 0 0 31/12/2009 31/12/2009 884,140 31/12/2009 -884140 Đã xong
Trần Văn Đạt 0 3,086,470 24/12/2009 24/12/2009 3,086,470 24/12/2009 -3086470 Đã xong
PXP Viet Nam Funds Ltd. 750000 150,000 10/06/2009 10/06/2009 -150,000 10/06/2009 900000 Đã xong
PXP Viet Nam Funds Ltd. 909108 159,108 09/06/2009 09/06/2009 -159,108 09/06/2009 1068216 Đã xong
Vietnam Emerging Equity Fund 895620 510,489 04/06/2009 04/06/2009 -510,489 04/06/2009 1406109 Đã xong
Công ty Cổ phần Hùng Vương 2447356 172,040 27/08/2008 27/08/2008 172,040 27/08/2008 2275316 Đăng Ký
Công ty Cổ phần Hùng Vương 2302016 145,340 05/08/2008 05/08/2008 145,340 05/08/2008 2156676 Đã xong
Công ty Cổ phần Hùng Vương 2142016 0 29/07/2008 29/07/2008 160,000 29/07/2008 1982016 Đăng Ký
Công ty Cổ phần Hùng Vương 1555616 0 24/07/2008 24/07/2008 586,400 24/07/2008 969216 Đăng Ký
Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) 871692 0 09/04/2008 09/04/2008 -291,860 09/04/2008 1163552 Đã xong
Công ty Cổ phần Hùng Vương 0 0 07/03/2008 07/03/2008 1,555,616 07/03/2008 -1555616 Đăng Ký
Vietnam Dragon Fund Ltd. 739699 0 12/12/2007 12/12/2007 -104,710 12/12/2007 844409 Đã xong
Vietnam Emerging Equity Fund 766190 0 09/11/2007 09/11/2007 150,000 09/11/2007 616190 Đăng Ký