Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BBC - Công ty Cổ phần Bibica (HOSE)

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
68.00 2.00 3.03% 66.00 70.60 61.40 68.00-68.00 10 0.00 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty cổ phần Thực phẩm PAN 6742930 1,121,670 31/08/2017 31/08/2017 977,647 31/08/2017 5765283 Đã xong
Công ty cổ phần Thực phẩm PAN Vũ Cường 6515600 250,000 28/10/2016 28/10/2016 227,330 28/10/2016 6288270 Đã xong
Công ty cổ phần Thực phẩm PAN 3258020 4,606,580 02/04/2015 02/04/2015 0 02/04/2015 3258020 Đăng Ký
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 1300000 0 03/02/2015 03/02/2015 -767,000 03/02/2015 2067000 Đã xong
Công ty cổ phần Thực phẩm PAN 2314020 0 03/02/2015 03/02/2015 944,000 03/02/2015 1370020 Đã xong
Công ty cổ phần Thực phẩm PAN 0 0 02/02/2015 02/02/2015 2,314,020 02/02/2015 -2314020 Đã xong
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 0 0 04/11/2014 04/11/2014 1,300,000 04/11/2014 -1300000 Đã xong
LOTTE CONFECTIONERY COMPANY LIMITED 6718000 120,000 30/09/2014 30/09/2014 71,730 30/09/2014 6646270 Đã xong
LOTTE CONFECTIONERY COMPANY LIMITED Jang Woo Lee/Jeong Hoon Cho/Seok Hoon Yang 6638810 80,000 03/12/2013 03/12/2013 79,190 03/12/2013 6559620 Đã xong
LOTTE CONFECTIONERY COMPANY LIMITED 5953000 686,000 23/10/2013 23/10/2013 685,810 23/10/2013 5267190 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 792080 0 19/10/2012 19/10/2012 -300,000 19/10/2012 1092080 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 1161080 0 16/10/2012 16/10/2012 -369,000 16/10/2012 1530080 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 1411080 0 02/10/2012 02/10/2012 -250,000 02/10/2012 1661080 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 1644080 0 07/09/2012 07/09/2012 -233,000 07/09/2012 1877080 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 1869080 0 23/08/2012 23/08/2012 -373,000 23/08/2012 2242080 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 1869080 0 23/08/2012 23/08/2012 148,000 23/08/2012 1721080 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 823320 3,000,000 14/06/2012 14/06/2012 -123,810 14/06/2012 947130 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 823320 3,000,000 14/06/2012 14/06/2012 1,317,570 14/06/2012 -494250 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 1480020 0 11/05/2012 11/05/2012 467,060 11/05/2012 1012960 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 1480020 0 11/05/2012 11/05/2012 -78,000 11/05/2012 1558020 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 1230020 0 08/05/2012 08/05/2012 250,000 08/05/2012 980020 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 1023320 0 04/05/2012 04/05/2012 -45,810 04/05/2012 1069130 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 1023320 0 04/05/2012 04/05/2012 252,510 04/05/2012 770810 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 823320 0 17/04/2012 17/04/2012 200,000 17/04/2012 623320 Đã xong
Quỹ Tầm nhìn SSI 578070 0 09/04/2012 09/04/2012 245,250 09/04/2012 332820 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1020090 300,000 17/12/2010 17/12/2010 0 17/12/2010 1020090 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1020090 300,000 17/12/2010 17/12/2010 -300,000 17/12/2010 1320090 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1020090 100,000 21/07/2010 21/07/2010 0 21/07/2010 1020090 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1020090 300,000 21/07/2010 21/07/2010 0 21/07/2010 1020090 Đăng Ký
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 1020090 300,000 21/07/2010 21/07/2010 0 21/07/2010 1020090 Đăng Ký