Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BRC - Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
10.50 0.05 0.48% 10.45 11.15 9.72 10.50-11.00 40 0.00 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1942640 119,360 25/09/2013 25/09/2013 52,690 25/09/2013 1889950 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1791790 270,210 21/08/2013 21/08/2013 150,850 21/08/2013 1640940 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1791790 270,210 06/08/2013 06/08/2013 84,420 06/08/2013 1707370 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1769730 292,270 10/05/2013 10/05/2013 22,060 10/05/2013 1747670 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1769730 292,270 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013 1769730 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1674650 0 04/12/2012 04/12/2012 95,080 04/12/2012 1579570 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1393380 668,620 12/11/2012 12/11/2012 281,270 12/11/2012 1112110 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1479830 0 05/11/2012 05/11/2012 132,230 05/11/2012 1347600 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1393380 0 31/10/2012 31/10/2012 86,450 31/10/2012 1306930 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1371080 690,920 25/09/2012 25/09/2012 22,300 25/09/2012 1348780 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1270240 791,760 17/08/2012 17/08/2012 100,840 17/08/2012 1169400 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 1270240 791,760 06/08/2012 06/08/2012 53,020 06/08/2012 1217220 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 792000 1,270,000 18/05/2012 18/05/2012 478,240 18/05/2012 313760 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 1156920 0 17/04/2012 17/04/2012 113,320 17/04/2012 1043600 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 1095120 0 13/04/2012 13/04/2012 61,800 13/04/2012 1033320 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 957620 0 12/04/2012 12/04/2012 137,500 12/04/2012 820120 Đã xong
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Huỳnh Trung Trực 792000 0 10/04/2012 10/04/2012 165,620 10/04/2012 626380 Đã xong