Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CLG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
2.50 -0.12 -4.58% 2.62 2.80 2.44 2.50-2.69 5,660 0.01 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Nguyễn Quốc Sĩ 0 0 27/11/2018 27/11/2018 2,500,000 27/11/2018 -2500000 Đã xong
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng An Pha (COTECANPHA) Nguyễn Thế Thanh 2102070 2,000,000 27/11/2018 27/11/2018 -2,000,000 27/11/2018 4102070 Đã xong
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Nguyễn Thế Thanh 12090000 500,000 16/11/2018 16/11/2018 0 16/11/2018 12090000 Đăng Ký
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 1090930 0 01/09/2015 01/09/2015 184,460 01/09/2015 906470 Đã xong
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 1050030 0 10/04/2015 10/04/2015 40,900 10/04/2015 1009130 Đã xong
Tama Global Investments Pte., Ltd. 1176410 0 06/03/2014 06/03/2014 -192,240 06/03/2014 1368650 Đã xong
Tama Global Investments Pte., Ltd. 1341220 0 05/03/2014 05/03/2014 -164,810 05/03/2014 1506030 Đã xong
Tama Global Investments Pte., Ltd. 1574680 0 25/02/2014 25/02/2014 -233,460 25/02/2014 1808140 Đã xong
Tama Global Investments Pte., Ltd. 1708720 0 21/02/2014 21/02/2014 -134,040 21/02/2014 1842760 Đã xong
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Đào Đức Nghĩa 11090000 1,000,000 07/10/2013 07/10/2013 1,000,000 07/10/2013 10090000 Đã xong
Tama Global Investments Pte., Ltd. Nakamura Tsubasa 1799470 200,000 06/08/2013 06/08/2013 -90,750 06/08/2013 1890220 Đã xong
Tama Global Investments Pte., Ltd. Nakamura Tsubasa 2000000 200,000 01/07/2013 01/07/2013 -200,530 01/07/2013 2200530 Đã xong
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng An Pha (COTECANPHA) Nguyễn Thế Thanh 2102070 500,000 16/11/2012 16/11/2012 0 16/11/2012 2102070 Đã xong
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng An Pha (COTECANPHA) Nguyễn Thế Thanh 101290 500,000 11/09/2012 11/09/2012 780 11/09/2012 100510 Đã xong
Nguyễn Thị Hồng Vân Phó TGĐ Trần Văn Phi 1850 1,850 12/04/2012 12/04/2012 -1,850 12/04/2012 3700 Đã xong
Nguyễn Thị Hồng Vân Phó TGĐ 3008 3,000 12/04/2012 12/04/2012 -3,000 12/04/2012 6008 Đã xong
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng An Pha (COTECANPHA) Nguyễn Thế Thanh 0 990,000 27/02/2012 27/02/2012 101,290 27/02/2012 -101290 Đã xong
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Nguyễn Đức Nghĩa 4090000 1,000,000 11/01/2012 11/01/2012 -1,000,000 11/01/2012 5090000 Đã xong
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng 3100000 0 02/12/2011 02/12/2011 990,000 02/12/2011 2110000 Đã xong
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng 5100000 0 23/11/2011 23/11/2011 -2,000,000 23/11/2011 7100000 Đã xong
Tama Global Investments Pte., Ltd. 0 0 23/11/2011 23/11/2011 2,000,000 23/11/2011 -2000000 Đã xong
Lưu Thị Thảo 931130 500,000 13/09/2010 13/09/2010 -500,000 13/09/2010 1431130 Đã xong
Lưu Thị Thảo 491720 0 31/08/2010 31/08/2010 37,290 31/08/2010 454430 Đã xong