Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

COM - Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (HOSE)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 45.60 48.75 42.45 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Võ Tấn Phong/Nguyễn Ngọc Liên 5848396 476,620 11/12/2014 11/12/2014 476,620 11/12/2014 5371776 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM Trần Minh Hà/Phạm Văn Thoại/Trần Thị Phương Khanh 4905517 760,000 03/10/2014 03/10/2014 693,240 03/10/2014 4212277 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM Trần Minh Hà/Phạm Văn Thoại/Trần Thị Phương Khanh 4739240 220,000 27/06/2014 27/06/2014 166,277 27/06/2014 4572963 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM Trần Minh Hà/Phạm Văn Thoại/Trần Thị Phương Khanh 4739240 220,000 12/06/2014 12/06/2014 165,527 12/06/2014 4573713 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Võ Tấn Phong/Nguyễn Ngọc Liên 5644170 204,226 04/06/2014 04/06/2014 204,226 04/06/2014 5439944 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Võ Tấn Phong/Nguyễn Ngọc Liên 5644170 204,226 30/05/2014 30/05/2014 144,000 30/05/2014 5500170 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 5644170 1,100,000 23/04/2014 23/04/2014 0 23/04/2014 5644170 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM Trần Minh Hà/Phạm Văn Thoại 4574630 250,000 14/04/2014 14/04/2014 164,610 14/04/2014 4410020 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Võ Tấn Phong/Nguyễn Ngọc Liên 5169910 480,000 13/01/2014 13/01/2014 474,260 13/01/2014 4695650 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM Trần Minh Hà/Phạm Văn Thoại/Trần Thị Phương Khanh 4570170 200,000 02/10/2013 02/10/2013 4,460 02/10/2013 4565710 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM Trần Minh Hà/Phạm Văn Thoại/Trần Thị Phương Khanh 4550650 300,000 23/04/2013 23/04/2013 19,520 23/04/2013 4531130 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Võ Tấn Phong/Nguyễn Ngọc Liên 4982930 200,000 15/04/2013 15/04/2013 186,980 15/04/2013 4795950 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Võ Tấn Phong /Nguyễn Ngọc Liên 4982930 0 15/04/2013 15/04/2013 162,020 15/04/2013 4820910 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Võ Tấn Phong 4955840 200,000 19/02/2013 19/02/2013 27,090 19/02/2013 4928750 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM Trần Minh Hà/Phạm Văn Thoại/Trần Thị Hương Khanh 4339350 400,000 19/12/2012 19/12/2012 211,300 19/12/2012 4128050 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Võ Tấn Phong/Nguyễn Ngọc Liên 4462600 337,400 17/10/2012 17/10/2012 318,240 17/10/2012 4144360 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Võ Tấn Phong/Nguyễn Ngọc Liên 4780840 175,000 17/10/2012 17/10/2012 175,000 17/10/2012 4605840 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM Trần Minh Hà/Phạm Văn Thoại/Trần Thị Phương Khanh 4171360 800,000 01/10/2012 01/10/2012 167,990 01/10/2012 4003370 Đã xong
Lê Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT 0 100 17/09/2012 17/09/2012 10 17/09/2012 -10 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM 3771360 400,000 20/08/2012 20/08/2012 400,000 20/08/2012 3371360 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Võ Tấn Phong 4462600 337,400 20/08/2012 20/08/2012 247,900 20/08/2012 4214700 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM Trần Minh Hà/Phạm Văn Toại/Trần Thị Phương Khanh 3750200 500,000 13/08/2012 13/08/2012 21,160 13/08/2012 3729040 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Võ Tấn Phong 4434060 494,039 13/07/2012 13/07/2012 28,540 13/07/2012 4405520 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 4281950 646,149 06/06/2012 06/06/2012 152,110 06/06/2012 4129840 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM 3712190 400,000 01/11/2011 01/11/2011 38,010 01/11/2011 3674180 Đã xong
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM 3381930 330,260 12/08/2011 12/08/2011 330,260 12/08/2011 3051670 Đã xong
Công ty chứng khoán Sài Gòn 754380 754,380 03/06/2011 03/06/2011 0 03/06/2011 754380 Đăng Ký
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM 2981930 400,000 01/06/2011 01/06/2011 400,000 01/06/2011 2581930 Đã xong
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 3454880 1,500,000 30/05/2011 30/05/2011 0 30/05/2011 3454880 Đăng Ký
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM 2965960 450,000 13/05/2011 13/05/2011 15,970 13/05/2011 2949990 Đã xong