Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CVT - Công ty Cổ phần CMC (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
42.35 0.35 0.83% 42.00 44.90 39.10 41.90-42.35 390 0.16 80 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Lê Quốc Hưng 965000 0 22/12/2016 22/12/2016 -100,000 22/12/2016 1065000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 1330000 0 15/12/2016 15/12/2016 -190,000 15/12/2016 1520000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 1345000 0 14/12/2016 14/12/2016 -15,000 14/12/2016 1360000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 1300000 0 12/09/2016 12/09/2016 55,000 12/09/2016 1245000 Đã xong
Lê Quốc Hưng 1143800 0 31/08/2016 31/08/2016 51,200 31/08/2016 1092600 Đã xong
Lê Quốc Hưng 883800 0 24/08/2016 24/08/2016 90,700 24/08/2016 793100 Đã xong