Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGW - Công ty Cổ phần Thế Giới Số (HOSE)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
26.40 -0.45 -1.68% 26.85 28.70 25.00 26.35-27.00 512,060 13.62 70 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Hoàng Tùng 2201657 0 09/11/2017 09/11/2017 -400,000 09/11/2017 2601657 Đã xong
Hoàng Tùng 1882267 0 13/07/2017 13/07/2017 138,630 13/07/2017 1743637 Đã xong
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 3267102 0 03/03/2017 03/03/2017 -1,634,610 03/03/2017 4901712 Đã xong
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 3267102 0 03/03/2017 03/03/2017 -1,634,610 03/03/2017 4901712 Đã xong
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 2728271 0 14/02/2017 14/02/2017 -279,650 14/02/2017 3007921 Đã xong
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 2728271 0 14/02/2017 14/02/2017 -279,650 14/02/2017 3007921 Đã xong
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 3042631 0 30/11/2016 30/11/2016 -314,360 30/11/2016 3356991 Đã xong
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 3042631 0 30/11/2016 30/11/2016 -314,360 30/11/2016 3356991 Đã xong
Probus Opportunities 1507516 0 17/03/2016 17/03/2016 79,310 17/03/2016 1428206 Đã xong
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 2355870 0 15/03/2016 15/03/2016 -20,000 15/03/2016 2375870 Đã xong
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 2355870 0 15/03/2016 15/03/2016 -20,000 15/03/2016 2375870 Đã xong
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 1065000 0 21/08/2015 21/08/2015 1,290,870 21/08/2015 -225870 Đã xong
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 1065000 0 21/08/2015 21/08/2015 1,290,870 21/08/2015 -225870 Đã xong