Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DHG - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HOSE)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
93.60 -1.40 -1.47% 95.00 101.60 88.40 93.30-95.00 14,680 1.38 50 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho 41835886 3,000,000 05/10/2018 05/10/2018 3,000,000 05/10/2018 38835886 Đã xong
Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 561607 0 17/09/2018 17/09/2018 -27,280 17/09/2018 588887 Đã xong
Templeton Frontier Markets Fund 177404 0 24/08/2018 24/08/2018 -64,250 24/08/2018 241654 Đã xong
TGIT-Templeton Frontier Markets Fund 731968 0 24/08/2018 24/08/2018 -265,120 24/08/2018 997088 Đã xong
TGIT-Templeton Emerging Markets Small Cap Fund 1677648 0 24/08/2018 24/08/2018 -607,640 24/08/2018 2285288 Đã xong
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 5805259 0 24/08/2018 24/08/2018 -2,102,680 24/08/2018 7907939 Đã xong
Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 673097 140,000 24/08/2018 24/08/2018 -111,490 24/08/2018 784587 Đã xong
Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho 32606096 9,232,647 20/08/2018 20/08/2018 9,229,790 20/08/2018 23376306 Đã xong
Templeton Frontier Markets Fund 197574 0 09/08/2018 09/08/2018 -3,160 09/08/2018 200734 Đã xong
TGIT-Templeton Frontier Markets Fund 811048 0 09/08/2018 09/08/2018 -12,270 09/08/2018 823318 Đã xong
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 6469769 0 09/08/2018 09/08/2018 -105,380 09/08/2018 6575149 Đã xong
Templeton Frontier Markets Fund 243034 0 27/06/2018 27/06/2018 -660 27/06/2018 243694 Đã xong
TGIT-Templeton Frontier Markets Fund 906098 0 27/06/2018 27/06/2018 -5,290 27/06/2018 911388 Đã xong
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 7632989 0 27/06/2018 27/06/2018 -75,450 27/06/2018 7708439 Đã xong
Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho 31956096 650,000 07/06/2018 07/06/2018 650,000 07/06/2018 31306096 Đã xong
Templeton Frontier Markets Fund 316484 0 02/04/2018 02/04/2018 -7,240 02/04/2018 323724 Đã xong
TGIT-Templeton Frontier Markets Fund 1122928 0 02/04/2018 02/04/2018 -21,260 02/04/2018 1144188 Đã xong
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 8697309 0 02/04/2018 02/04/2018 -65,710 02/04/2018 8763019 Đã xong
Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 533097 150,000 21/02/2018 21/02/2018 140,000 21/02/2018 393097 Đã xong
Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 533097 150,000 21/12/2017 21/12/2017 0 21/12/2017 533097 Đã xong
Templeton Frontier Markets Fund 390714 0 23/10/2017 23/10/2017 -30,000 23/10/2017 420714 Đã xong
TGIT-Templeton Frontier Markets Fund 1388878 0 23/10/2017 23/10/2017 -60,000 23/10/2017 1448878 Đã xong
Templeton Frontier Markets Fund 443134 0 19/07/2017 19/07/2017 -37,840 19/07/2017 480974 Đã xong
TGIT-Templeton Frontier Markets Fund 1576558 0 19/07/2017 19/07/2017 -130,010 19/07/2017 1706568 Đã xong
TGIT-Templeton Frontier Markets Fund 1937799 0 09/02/2017 09/02/2017 -638,000 09/02/2017 2575799 Đã xong
Công ty Cổ phần Chế tạo thuốc Taisho 0 0 06/07/2016 06/07/2016 21,304,064 06/07/2016 -21304064 Đã xong
Norges Bank 551520 0 06/07/2016 06/07/2016 -531,520 06/07/2016 1083040 Đã xong
TGIT-Templeton Frontier Markets Fund 1334439 0 28/08/2015 28/08/2015 100,000 28/08/2015 1234439 Đã xong
Norges Bank 0 0 16/06/2015 16/06/2015 30,000 16/06/2015 -30000 Đã xong
Nguyễn Thị Hồng Loan GĐ Sản xuất 57383 20,000 04/04/2014 04/04/2014 -5,000 04/04/2014 62383 Đã xong