Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DLG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE)

Ngành: Tài nguyên cơ bản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
1.81 0 0 1.81 1.93 1.69 1.81-1.86 542,360 9.95 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 24409457 0 16/11/2018 16/11/2018 -562,170 16/11/2018 24971627 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 27047037 0 29/10/2018 29/10/2018 -1,183,980 29/10/2018 28231017 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 30341521 0 17/10/2018 17/10/2018 -2,095,650 17/10/2018 32437171 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 31999271 0 11/09/2018 11/09/2018 -657,750 11/09/2018 32657021 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 35977161 0 07/02/2017 07/02/2017 -1,805,610 07/02/2017 37782771 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 28836500 0 09/12/2016 09/12/2016 5,617,940 09/12/2016 23218560 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 26854320 0 30/08/2016 30/08/2016 1,982,180 30/08/2016 24872140 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 25245760 0 26/07/2016 26/07/2016 1,608,560 26/07/2016 23637200 Đã xong
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long 47500000 0 20/06/2016 20/06/2016 -46,500,000 20/06/2016 94000000 Đã xong
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long 0 0 02/06/2016 02/06/2016 47,500,000 02/06/2016 -47500000 Đã xong
AnsenHoldco Limited 11018213 0 04/04/2016 04/04/2016 -974,650 04/04/2016 11992863 Đã xong
AnsenHoldco Limited 13018213 0 31/03/2016 31/03/2016 -2,000,000 31/03/2016 15018213 Đã xong
AnsenHoldco Limited 14610213 0 22/03/2016 22/03/2016 -1,592,000 22/03/2016 16202213 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 23523040 0 04/03/2016 04/03/2016 316,400 04/03/2016 23206640 Đã xong
AnsenHoldco Limited 16541963 0 03/03/2016 03/03/2016 -1,931,750 03/03/2016 18473713 Đã xong
AnsenHoldco Limited 18541963 0 19/02/2016 19/02/2016 -2,000,000 19/02/2016 20541963 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 21023040 0 18/02/2016 18/02/2016 2,500,000 18/02/2016 18523040 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 19023040 0 27/01/2016 27/01/2016 2,000,000 27/01/2016 17023040 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 17216110 0 26/01/2016 26/01/2016 1,806,930 26/01/2016 15409180 Đã xong
AnsenHoldco Limited 27040363 0 19/01/2016 19/01/2016 -8,498,400 19/01/2016 35538763 Đã xong
Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB 0 0 14/01/2016 14/01/2016 8,498,400 14/01/2016 -8498400 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 13553530 0 13/01/2016 13/01/2016 3,662,580 13/01/2016 9890950 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 10373530 0 25/11/2015 25/11/2015 3,180,000 25/11/2015 7193530 Đã xong
AnsenHoldco Limited 24576963 0 24/11/2015 24/11/2015 2,463,400 24/11/2015 22113563 Đã xong
AnsenHoldco Limited 20736963 0 19/11/2015 19/11/2015 3,840,000 19/11/2015 16896963 Đã xong
AnsenHoldco Limited 18541963 0 19/11/2015 19/11/2015 2,195,000 19/11/2015 16346963 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 9553530 0 05/11/2015 05/11/2015 820,000 05/11/2015 8733530 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 6217140 0 13/10/2015 13/10/2015 3,336,390 13/10/2015 2880750 Đã xong
AnsenHoldco Limited 0 0 27/07/2015 27/07/2015 18,541,963 27/07/2015 -18541963 Đã xong