Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
13.75 -0.05 -0.36% 13.80 14.75 12.85 13.65-13.95 2,077,250 28.54 70 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Norges Bank 9991070 0 03/12/2018 03/12/2018 -60,000 03/12/2018 10051070 Đã xong
Amersham Industries Limited 16304969 0 03/12/2018 03/12/2018 -210,000 03/12/2018 16514969 Đã xong
KIM Vietnam Growth Equity Fund 16392628 0 19/10/2018 19/10/2018 1,000,000 19/10/2018 15392628 Đã xong
Grinling International Limited 13067945 0 16/10/2018 16/10/2018 100,000 16/10/2018 12967945 Đã xong
Hanoi Investments Holdings Limited 2534510 0 16/10/2018 16/10/2018 200,000 16/10/2018 2334510 Đã xong
Aquila SPC Ltd 873490 0 16/10/2018 16/10/2018 150,000 16/10/2018 723490 Đã xong
KIM Vietnam Growth Equity Fund 11412628 0 24/09/2018 24/09/2018 1,500,000 24/09/2018 9912628 Đã xong
Quena Ltd 3247000 0 13/08/2018 13/08/2018 -200,000 13/08/2018 3447000 Đã xong
Vietnam Enterprise Investments Limited 9947344 0 20/07/2018 20/07/2018 350,000 20/07/2018 9597344 Đã xong
Hanoi Investments Holdings Limited 2234510 0 16/07/2018 16/07/2018 270,000 16/07/2018 1964510 Đã xong
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) 1878376 0 16/07/2018 16/07/2018 200,000 16/07/2018 1678376 Đã xong
Aquila SPC Ltd 1993490 0 16/07/2018 16/07/2018 170,000 16/07/2018 1823490 Đã xong
Amersham Industries Limited 15114969 0 16/07/2018 16/07/2018 1,450,000 16/07/2018 13664969 Đã xong
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) 1528376 0 05/07/2018 05/07/2018 350,000 05/07/2018 1178376 Đã xong
Aquila SPC Ltd 1693490 0 05/07/2018 05/07/2018 300,000 05/07/2018 1393490 Đã xong
Norges Bank 9481070 0 05/07/2018 05/07/2018 620,000 05/07/2018 8861070 Đã xong
Grinling International Limited 11229815 0 05/07/2018 05/07/2018 1,838,130 05/07/2018 9391685 Đã xong
Hanoi Investments Holdings Limited 2134510 0 02/07/2018 02/07/2018 100,000 02/07/2018 2034510 Đã xong
Aquila SPC Ltd 1473490 0 02/07/2018 02/07/2018 100,000 02/07/2018 1373490 Đã xong
Norges Bank 8901070 0 02/07/2018 02/07/2018 430,000 02/07/2018 8471070 Đã xong
Grinling International Limited 9929815 0 02/07/2018 02/07/2018 702,250 02/07/2018 9227565 Đã xong
Amersham Industries Limited 14865106 0 28/02/2018 28/02/2018 -350,000 28/02/2018 15215106 Đã xong
Amersham Industries Limited 15495106 0 28/02/2018 28/02/2018 -370,000 28/02/2018 15865106 Đã xong
KB Vietnam Focus Balanced Fund 945000 0 25/01/2018 25/01/2018 150,320 25/01/2018 794680 Đã xong
Norges Bank 7930000 0 14/11/2017 14/11/2017 335,000 14/11/2017 7595000 Đã xong
Norges Bank 4750000 0 13/09/2017 13/09/2017 120,000 13/09/2017 4630000 Đã xong
Công ty cổ phần Đầu tư BBC 15845500 0 26/05/2017 26/05/2017 -3,400,000 26/05/2017 19245500 Đã xong
Norges Bank 4760000 0 15/03/2017 15/03/2017 -1,510,000 15/03/2017 6270000 Đã xong
Vietnam Enterprise Investments Limited 6913566 0 15/03/2017 15/03/2017 -730,000 15/03/2017 7643566 Đã xong
Norges Bank 6360000 0 15/03/2017 15/03/2017 -1,600,000 15/03/2017 7960000 Đã xong