Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FCM - Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
6.84 0.29 4.43% 6.55 7.00 6.10 6.55-6.89 2,960 0.20 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần FECON 14760000 10,660,000 23/10/2018 23/10/2018 -10,268,506 23/10/2018 25028506 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ 0 0 28/09/2018 28/09/2018 20,910,000 28/09/2018 -20910000 Đã xong
Công ty Cổ phần FECON Hà Thế Lộng/Hà Thế Phương/Nguyễn Chí Công/PhạmTrung Thành 14625000 135,000 08/10/2014 08/10/2014 135,000 08/10/2014 14490000 Đã xong
Công ty Cổ phần FECON 9750000 0 15/09/2014 15/09/2014 4,875,000 15/09/2014 4875000 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 1560500 0 09/07/2014 09/07/2014 -560,500 09/07/2014 2121000 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 0 0 11/06/2014 11/06/2014 2,000,000 11/06/2014 -2000000 Đã xong