Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAI - Công ty Cổ phần Nông dược HAI (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
2.72 0.02 0.74% 2.70 2.88 2.52 2.69-2.77 2,158,120 5.88 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Trần Quang Huy 20000000 3,500,000 22/11/2017 22/11/2017 3,115,000 22/11/2017 16885000 Đã xong
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 15000000 5,000,000 14/09/2017 14/09/2017 5,000,000 14/09/2017 10000000 Đã xong
Phạm Văn Nùng 10555715 0 12/07/2017 12/07/2017 -4,700,000 12/07/2017 15255715 Đã xong
Phạm Văn Nùng 8534815 0 08/08/2016 08/08/2016 1,050,180 08/08/2016 7484635 Đã xong
Phạm Văn Nùng 7108145 0 07/07/2016 07/07/2016 1,426,670 07/07/2016 5681475 Đã xong
Phạm Văn Nùng 6180145 0 12/05/2016 12/05/2016 928,000 12/05/2016 5252145 Đã xong
Phạm Văn Nùng 4380145 0 26/04/2016 26/04/2016 1,800,000 26/04/2016 2580145 Đã xong
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 17250000 0 28/10/2015 28/10/2015 -2,250,000 28/10/2015 19500000 Đã xong
CTCP Hóc Môn Đặng Thanh Cương 250000 250,000 16/06/2015 16/06/2015 0 16/06/2015 250000 Đăng Ký
CTCP Hóc Môn 250000 250,000 13/05/2015 13/05/2015 0 13/05/2015 250000 Đăng Ký
CTCP Hóc Môn Đặng Thanh Cương 250000 250,000 08/04/2015 08/04/2015 0 08/04/2015 250000 Đăng Ký
CTCP Hóc Môn Đặng Thanh Cương 250000 156,000 05/03/2015 05/03/2015 0 05/03/2015 250000 Đăng Ký
Phạm Văn Nùng 1063997 0 24/11/2014 24/11/2014 -212,000 24/11/2014 1275997 Đã xong
Phạm Văn Nùng 1038997 0 03/11/2014 03/11/2014 25,000 03/11/2014 1013997 Đã xong
Phạm Văn Nùng 1138367 0 27/10/2014 27/10/2014 -99,370 27/10/2014 1237737 Đã xong
Phạm Văn Nùng 1268357 0 16/10/2014 16/10/2014 -129,990 16/10/2014 1398347 Đã xong
Phạm Văn Nùng 1517727 0 13/10/2014 13/10/2014 -249,370 13/10/2014 1767097 Đã xong
Phạm Văn Nùng 1603597 0 06/10/2014 06/10/2014 -85,870 06/10/2014 1689467 Đã xong
Phạm Văn Nùng 1858597 0 06/10/2014 06/10/2014 -255,000 06/10/2014 2113597 Đã xong
Phạm Văn Nùng 1993217 0 02/10/2014 02/10/2014 380 02/10/2014 1992837 Đã xong
Phạm Văn Nùng 1993217 0 02/10/2014 02/10/2014 -135,000 02/10/2014 2128217 Đã xong
Nguyễn Hồng Phong 2940000 0 26/09/2014 26/09/2014 -2,440,000 26/09/2014 5380000 Đã xong
Nguyễn Hồng Phong 0 0 15/09/2014 15/09/2014 2,940,000 15/09/2014 -2940000 Đã xong
Phạm Văn Nùng 1899299 0 15/07/2014 15/07/2014 93,918 15/07/2014 1805381 Đã xong
Phạm Văn Nùng 1238919 0 19/05/2014 19/05/2014 660,380 19/05/2014 578539 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 939376 500,000 24/02/2012 24/02/2012 -132,430 24/02/2012 1071806 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 939376 500,000 24/02/2012 24/02/2012 230 24/02/2012 939146 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 900656 290,310 06/01/2012 06/01/2012 38,720 06/01/2012 861936 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 900656 290,310 06/01/2012 06/01/2012 0 06/01/2012 900656 Đã xong
Phạm Văn Nùng 1238911 380,000 11/11/2011 11/11/2011 0 11/11/2011 1238911 Đã xong