Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAX - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE)

Ngành: Ô tô và phụ tùng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
11.85 0.25 2.16% 11.60 12.40 10.80 11.50-11.95 285,290 3.36 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Hoàng Đức Thành 1689577 0 08/05/2018 08/05/2018 81,000 08/05/2018 1608577 Đã xong
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1367992 0 19/09/2017 19/09/2017 -211,080 19/09/2017 1579072 Đã xong
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 879970 0 18/09/2017 18/09/2017 -960 18/09/2017 880930 Đã xong
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 718730 0 05/07/2017 05/07/2017 161,240 05/07/2017 557490 Đã xong
Hoàng Đức Thành 809230 0 28/06/2017 28/06/2017 -109,050 28/06/2017 918280 Đã xong
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 698730 0 14/04/2017 14/04/2017 20,000 14/04/2017 678730 Đã xong
Hoàng Đức Hùng 838933 0 27/03/2017 27/03/2017 -700,300 27/03/2017 1539233 Đã xong
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Phước Thành 1034798 0 24/01/2017 24/01/2017 -350,000 24/01/2017 1384798 Đã xong
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Phước Thành 1191538 0 20/01/2017 20/01/2017 -153,240 20/01/2017 1344778 Đã xong
Hoàng Đức Hùng 109800 729,133 12/12/2016 12/12/2016 729,133 12/12/2016 -619333 Đã xong
Hoàng Đức Thành 910 808,320 12/12/2016 12/12/2016 808,320 12/12/2016 -807410 Đã xong
Hoàng Đức Hùng 652080 0 21/06/2016 21/06/2016 -132,080 21/06/2016 784160 Đã xong
Hoàng Đức Hùng 733670 0 07/06/2016 07/06/2016 -81,590 07/06/2016 815260 Đã xong
Hoàng Đức Hùng 1129520 0 30/05/2016 30/05/2016 -395,850 30/05/2016 1525370 Đã xong
Hoàng Đức Hùng 1280590 0 24/05/2016 24/05/2016 -151,070 24/05/2016 1431660 Đã xong
Hoàng Đức Hùng 1374590 0 16/05/2016 16/05/2016 -94,000 16/05/2016 1468590 Đã xong
Hoàng Đức Hùng 1474590 0 10/03/2016 10/03/2016 -100,000 10/03/2016 1574590 Đã xong
Hoàng Đức Hùng 1767440 0 24/02/2016 24/02/2016 -292,850 24/02/2016 2060290 Đã xong
Hoàng Đức Hùng 0 0 04/02/2016 04/02/2016 1,767,440 04/02/2016 -1767440 Đã xong
Đoàn Hùng Dũng 587386 0 29/11/2011 29/11/2011 -86,000 29/11/2011 673386 Đã xong
Đoàn Hùng Dũng 421000 400,000 26/09/2011 26/09/2011 0 26/09/2011 421000 Đã xong
Đoàn Hùng Dũng 421000 400,000 26/09/2011 26/09/2011 7,000 26/09/2011 414000 Đã xong
Đoàn Hùng Dũng 428000 300,000 26/09/2011 26/09/2011 0 26/09/2011 428000 Đăng Ký
Đoàn Hùng Dũng 428000 300,000 26/09/2011 26/09/2011 0 26/09/2011 428000 Đăng Ký
Đoàn Hùng Dũng 0 0 25/07/2011 25/07/2011 421,000 25/07/2011 -421000 Đã xong
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Phước Thành 900000 300,000 28/02/2011 28/02/2011 271,630 28/02/2011 628370 Đã xong
VOF Investment Ltd. 1323263 1,323,263 15/12/2010 15/12/2010 -1,323,260 15/12/2010 2646523 Đã xong
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa Phước Thành 0 0 26/11/2010 26/11/2010 900,000 26/11/2010 -900000 Đã xong
VOF Investment Ltd. 1323263 0 26/11/2010 26/11/2010 -1,023,000 26/11/2010 2346263 Đã xong
VOF Investment Ltd. 1323263 300,000 13/07/2010 13/07/2010 0 13/07/2010 1323263 Đã xong