Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HVG - Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE)

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
4.97 0 0 4.97 5.31 4.63 4.90-5.00 228,850 1.13 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Vietnam Holding Limited 6073670 0 11/07/2014 11/07/2014 -120,140 11/07/2014 6193810 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 6521905 0 13/03/2014 13/03/2014 -1,026,050 13/03/2014 7547955 Đã xong
Vietnam Holding Limited 5909490 0 19/02/2014 19/02/2014 202,060 19/02/2014 5707430 Đã xong
Quỹ Đầu tư Thành viên SSI Nguyễn Quốc Bình 28900 1,000,000 08/10/2012 08/10/2012 0 08/10/2012 28900 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 2570078 0 28/11/2011 28/11/2011 666,810 28/11/2011 1903268 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 7005558 3,770,000 04/01/2011 04/01/2011 -3,770,000 04/01/2011 10775558 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 2360430 2,360,430 28/07/2010 28/07/2010 0 28/07/2010 2360430 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 2360430 2,360,430 28/07/2010 28/07/2010 73,180 28/07/2010 2287250 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 2224430 1,112,215 20/05/2010 20/05/2010 136,000 20/05/2010 2088430 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 2224430 1,112,215 20/05/2010 20/05/2010 0 20/05/2010 2224430 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 6446628 800,000 20/05/2010 20/05/2010 -77,930 20/05/2010 6524558 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 6446628 1,000,000 20/05/2010 20/05/2010 0 20/05/2010 6446628 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 2310430 0 10/05/2010 10/05/2010 50,000 10/05/2010 2260430 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 6015620 919,970 26/01/2010 26/01/2010 919,970 26/01/2010 5095650 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 6708620 693,000 14/01/2010 14/01/2010 -693,000 14/01/2010 7401620 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 5999000 709,620 05/01/2010 05/01/2010 709,620 05/01/2010 5289380 Đã xong