Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KMR - Công ty Cổ phần Mirae (HOSE)

Ngành: Hàng cá nhân & Gia dụng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
2.77 0.02 0.73% 2.75 2.94 2.56 2.74-2.79 14,550 0.40 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Korea Investment & Securities Co., Ltd 4950017 0 06/03/2018 06/03/2018 200,000 06/03/2018 4750017 Đã xong
Korea Investment & Securities Co., Ltd 5683027 0 19/01/2018 19/01/2018 48,740 19/01/2018 5634287 Đã xong
Korea Investment & Securities Co., Ltd 3948037 0 25/10/2017 25/10/2017 40,000 25/10/2017 3908037 Đã xong
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2212452 0 30/08/2016 30/08/2016 361,300 30/08/2016 1851152 Đã xong
Mirae Fiber Tech Co.,Ltd 5000008 0 04/12/2014 04/12/2014 5,600,000 04/12/2014 -599992 Đã xong
Mirae Fiber Tech Co.,Ltd 4715475 284,533 30/11/2012 30/11/2012 284,533 30/11/2012 4430942 Đã xong
Mirae Fiber Tech Co.,Ltd Shin Young Sik 5896158 896,150 10/09/2012 10/09/2012 -1,180,683 10/09/2012 7076841 Đã xong
Công ty Chứng khoán Bản Việt 1665574 300,000 16/02/2011 16/02/2011 0 16/02/2011 1665574 Đã xong
Công ty Chứng khoán Bản Việt 1665574 300,000 16/02/2011 16/02/2011 -130,110 16/02/2011 1795684 Đã xong
Công ty Chứng khoán Bản Việt 0 0 28/04/2010 28/04/2010 1,365,000 28/04/2010 -1365000 Đã xong