Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC - Công ty Cổ phần MHC (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
5.71 -0.12 -2.06% 5.83 6.23 5.43 5.59-5.82 94,790 0.54 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB 1771184 0 14/04/2016 14/04/2016 -560,290 14/04/2016 2331474 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB 1899894 0 11/04/2016 11/04/2016 -128,710 11/04/2016 2028604 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 2557060 0 15/01/2016 15/01/2016 -1,268,700 15/01/2016 3825760 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 3066110 0 07/01/2016 07/01/2016 -509,050 07/01/2016 3575160 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 5266110 0 30/12/2015 30/12/2015 -2,200,000 30/12/2015 7466110 Đã xong
Công ty Cổ phần SCI 1050000 0 22/10/2015 22/10/2015 260,000 22/10/2015 790000 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB Phan Phương Anh 516808 86,920 14/10/2015 14/10/2015 -86,920 14/10/2015 603728 Đã xong
CTCP Đầu tư MIC Phan Phương Anh 1289780 1,289,780 24/09/2015 24/09/2015 -1,289,780 24/09/2015 2579560 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 4066110 0 24/09/2015 24/09/2015 1,200,000 24/09/2015 2866110 Đã xong
Nguyễn Quốc Việt Dương Thị Thảo 471480 471,480 23/09/2015 23/09/2015 -471,480 23/09/2015 942960 Đã xong
Nguyễn Quốc Việt 1405000 1,405,000 23/09/2015 23/09/2015 -1,405,000 23/09/2015 2810000 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB Phan Phương Anh 516808 86,920 21/09/2015 21/09/2015 0 21/09/2015 516808 Đã xong
Quỹ Đầu tư Japan Asia Capital (JAMBF) 1500006 1,000,000 27/07/2015 27/07/2015 0 27/07/2015 1500006 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 1091790 0 21/07/2015 21/07/2015 2,974,320 21/07/2015 -1882530 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB Phan Phương Anh/Nguyễn Đức Hải/Đoàn Kim Dung 3491128 2,974,320 13/07/2015 13/07/2015 0 13/07/2015 3491128 Đăng Ký
Quỹ Đầu tư Japan Asia Capital (JAMBF) 2499446 999,446 04/06/2015 04/06/2015 0 04/06/2015 2499446 Đăng Ký
Nguyễn Quốc Việt 0 0 10/03/2015 10/03/2015 1,400,000 10/03/2015 -1400000 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB Vũ Thành Trung/Nguyễn Đức Hải 2974320 1,000,000 26/02/2015 26/02/2015 0 26/02/2015 2974320 Đăng Ký
Quỹ Đầu tư Japan Asia Capital (JAMBF) Vũ Thành Trung/Nguyễn Đức Hải 871446 1,628,554 26/02/2015 26/02/2015 0 26/02/2015 871446 Đăng Ký
Quỹ Đầu tư Japan Asia Capital (JAMBF) Vũ Thành Trung/Nguyễn Đức Hải 0 1,000,000 25/02/2015 25/02/2015 871,446 25/02/2015 -871446 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB Vũ Thành Trung/Nguyễn Đức Hải 487160 1,000,000 12/01/2015 12/01/2015 1,000,000 12/01/2015 -512840 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB Vũ Thành Trung/Nguyễn Đức Hải 0 500,000 23/12/2014 23/12/2014 487,160 23/12/2014 -487160 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB Vũ Thành Trung/Nguyễn Đức Hải 561430 561,430 13/08/2014 13/08/2014 -561,430 13/08/2014 1122860 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB Vũ Thành Trung 826810 826,810 25/07/2014 25/07/2014 -265,380 25/07/2014 1092190 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB Vũ Thành Trung 826810 1,000,000 24/06/2014 24/06/2014 0 24/06/2014 826810 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB 800450 0 21/04/2014 21/04/2014 26,360 21/04/2014 774090 Đã xong
TCT Hàng hải Việt Nam (Vinalines) 698625 0 31/03/2014 31/03/2014 -77,430 31/03/2014 776055 Đã xong
CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB 0 0 17/03/2014 17/03/2014 800,450 17/03/2014 -800450 Đã xong
TCT Hàng hải Việt Nam (Vinalines) 698625 698,625 25/03/2011 25/03/2011 0 25/03/2011 698625 Đã xong
TCT Hàng hải Việt Nam (Vinalines) Đinh Văn Cầu 698625 698,625 03/12/2010 03/12/2010 0 03/12/2010 698625 Đã xong