Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PDR - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
55.40 2.00 3.75% 53.40 57.10 49.70 53.00-55.60 440,190 240.27 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Amersham Industries Limited 3556620 0 07/12/2015 07/12/2015 -19,170 07/12/2015 3575790 Đã xong
Amersham Industries Limited 4167620 0 22/09/2015 22/09/2015 -496,000 22/09/2015 4663620 Đã xong
Amersham Industries Limited 4546210 0 03/09/2015 03/09/2015 -50,000 03/09/2015 4596210 Đã xong
Amersham Industries Limited 0 0 12/02/2015 12/02/2015 3,000,000 12/02/2015 -3000000 Đã xong