Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC - Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (HOSE)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
8.50 -0.29 -3.30% 8.79 9.40 8.18 8.18-8.98 150 0.00 100 Mua Bán



Tổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh Phạm Uyên Nguyên 2514699 100,000 08/03/2017 08/03/2017 170 08/03/2017 2514529 Đã xong
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh Phạm Uyên Nguyên 2514419 100,000 02/02/2017 02/02/2017 280 02/02/2017 2514139 Đã xong
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh Phạm Uyên Nguyên 2503769 190,000 26/12/2016 26/12/2016 10,650 26/12/2016 2493119 Đã xong
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh Phạm Uyên Nguyên 2501739 192,000 18/11/2016 18/11/2016 2,030 18/11/2016 2499709 Đã xong
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh Phạm Uyên Nguyên 2493999 200,000 18/10/2016 18/10/2016 7,740 18/10/2016 2486259 Đã xong
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh 1300000 1,193,999 08/09/2016 08/09/2016 1,193,999 08/09/2016 106001 Đã xong
Nguyễn Hữu Đức 0 0 05/09/2016 05/09/2016 1,136,081 05/09/2016 -1136081 Đã xong
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát 2200000 482,280 05/09/2016 05/09/2016 482,280 05/09/2016 1717720 Đã xong
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thành Vinh Phạm Uyên Nguyên 0 1,300,000 30/08/2016 30/08/2016 1,300,000 30/08/2016 -1300000 Đã xong
Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Trường Phát Nguyễn Tuấn Quỳnh 0 2,200,000 29/08/2016 29/08/2016 2,200,000 29/08/2016 -2200000 Đã xong
CTCP Hồng Ngân 571950 0 04/12/2014 04/12/2014 -50,000 04/12/2014 621950 Đã xong
Intereffekt Investment Funds N.V 556380 0 02/04/2014 02/04/2014 -106,380 02/04/2014 662760 Đã xong
CTCP Hồng Ngân 539910 0 26/09/2013 26/09/2013 37,490 26/09/2013 502420 Đã xong
CTCP Hồng Ngân 539910 0 26/09/2013 26/09/2013 -10,000 26/09/2013 549910 Đã xong
THE CARAVEL FUND ( INTERNATIONAL) LTD. 571400 0 18/10/2011 18/10/2011 -250,000 18/10/2011 821400 Đã xong
THE CARAVEL FUND ( INTERNATIONAL) LTD. 492880 0 17/10/2011 17/10/2011 -6,480 17/10/2011 499360 Đã xong
Intereffekt Investment Funds N.V 0 0 05/04/2011 05/04/2011 505,800 05/04/2011 -505800 Đã xong
THE CARAVEL FUND ( INTERNATIONAL) LTD. 694400 0 20/12/2010 20/12/2010 -123,000 20/12/2010 817400 Đã xong
THE CARAVEL FUND ( INTERNATIONAL) LTD. 694400 225,000 30/11/2010 30/11/2010 0 30/11/2010 694400 Đăng Ký
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd. 834104 400,000 14/09/2009 14/09/2009 -400,000 14/09/2009 1234104 Đã xong
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd. 1262104 428,000 01/09/2009 01/09/2009 -428,000 01/09/2009 1690104 Đã xong
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd. 1635960 84,000 03/08/2009 03/08/2009 -84,000 03/08/2009 1719960 Đã xong
Công ty chứng khoán Bảo Việt Nguyễn Quang Vinh 116010 116,010 25/05/2009 25/05/2009 0 25/05/2009 116010 Đã xong
Công ty chứng khoán Bảo Việt Nguyễn Quang Vinh 116010 96,010 25/05/2009 25/05/2009 0 25/05/2009 116010 Đăng Ký
VOF investment Ltd. 417764 100,000 24/04/2009 24/04/2009 -100,000 24/04/2009 517764 Đã xong
VOF investment Ltd. 517014 99,250 16/04/2009 16/04/2009 -99,250 16/04/2009 616264 Đã xong
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd. 246800 0 11/12/2007 11/12/2007 47,260 11/12/2007 199540 Đăng Ký
Công ty chứng khoán Bảo Việt Nguyễn Quang Vinh 840211 440,211 03/12/2007 03/12/2007 -440,210 03/12/2007 1280421 Đăng Ký
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd. 203540 0 08/10/2007 08/10/2007 43,260 08/10/2007 160280 Đăng Ký
Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd. 188360 0 27/07/2007 27/07/2007 15,180 27/07/2007 173180 Đăng Ký