Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PVT - Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
17.00 -0.20 -1.16% 17.20 18.40 16.00 16.80-17.20 331,050 5.62 60 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 16847146 0 09/07/2018 09/07/2018 79,000 09/07/2018 16768146 Đã xong
KIM Vietnam Growth Equity Fund 9920295 0 21/05/2018 21/05/2018 -218,500 21/05/2018 10138795 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam 18250301 0 21/03/2018 21/03/2018 -1,614,670 21/03/2018 19864971 Đã xong
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 14046046 0 21/03/2018 21/03/2018 173,600 21/03/2018 13872446 Đã xong
KIM Vietnam Growth Equity Fund 8269065 0 08/02/2018 08/02/2018 1,000,000 08/02/2018 7269065 Đã xong
Vietnam Holding Ltd 14221323 0 15/01/2018 15/01/2018 -255,490 15/01/2018 14476813 Đã xong
Vietnam Holding Ltd 13843183 0 03/07/2017 03/07/2017 273,150 03/07/2017 13570033 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 12782915 0 06/04/2016 06/04/2016 -54,220 06/04/2016 12837135 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 12034305 0 28/03/2016 28/03/2016 748,610 28/03/2016 11285695 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 12865735 0 25/01/2016 25/01/2016 -126,000 25/01/2016 12991735 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 15561735 0 18/12/2015 18/12/2015 -473,120 18/12/2015 16034855 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 15273555 0 29/06/2015 29/06/2015 84,480 29/06/2015 15189075 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 15913505 0 25/03/2015 25/03/2015 -1,017,620 25/03/2015 16931125 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 15301295 0 09/01/2015 09/01/2015 91,650 09/01/2015 15209645 Đã xong
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 149434940 18,947,594 25/12/2014 25/12/2014 -18,947,594 25/12/2014 168382534 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 12363995 0 22/12/2014 22/12/2014 572,510 22/12/2014 11791485 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam 18083963 0 04/11/2014 04/11/2014 -1,190,000 04/11/2014 19273963 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam 21281263 0 08/10/2014 08/10/2014 -2,577,300 08/10/2014 23858563 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 16572460 0 15/07/2014 15/07/2014 -402,640 15/07/2014 16975100 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 17151755 0 25/06/2014 25/06/2014 -6,597,920 25/06/2014 23749675 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 16187480 0 05/06/2014 05/06/2014 95,460 05/06/2014 16092020 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 13756480 0 24/04/2014 24/04/2014 486,660 24/04/2014 13269820 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Nguyễn Văn Hòa 9056850 3,000,000 14/04/2014 14/04/2014 -3,000,000 14/04/2014 12056850 Đã xong
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 0 0 01/04/2014 01/04/2014 12,124,250 01/04/2014 -12124250 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam Trịnh Trọng Thành 19349393 6,300 09/12/2013 09/12/2013 -6,300 09/12/2013 19355693 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam Đồng Anh Tuấn 19359483 10,090 29/09/2010 29/09/2010 -10,090 29/09/2010 19369573 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam 19172058 2,000,000 24/08/2010 24/08/2010 0 24/08/2010 19172058 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam Đồng Anh Tuấn 19172058 1,000,000 24/08/2010 24/08/2010 -5,000 24/08/2010 19177058 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam 19235058 63,000 20/05/2010 20/05/2010 -63,000 20/05/2010 19298058 Đã xong
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam Nguyễn Minh Hòa 11170870 3,000,000 25/02/2010 25/02/2010 60,520 25/02/2010 11110350 Đã xong