Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PXT - Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
1.51 -0.01 -0.66% 1.52 1.62 1.42 1.50-1.51 2,880 0.00 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Lê Phong Hiếu 1005680 0 15/07/2015 15/07/2015 -13,500 15/07/2015 1019180 Đã xong
Lê Phong Hiếu 1229900 0 07/07/2015 07/07/2015 -46,280 07/07/2015 1276180 Đã xong
Lê Phong Hiếu 1508000 0 06/07/2015 06/07/2015 -137,890 06/07/2015 1645890 Đã xong
Lê Phong Hiếu 1676600 0 03/07/2015 03/07/2015 -168,600 03/07/2015 1845200 Đã xong
Lê Phong Hiếu 1466000 0 24/06/2015 24/06/2015 148,060 24/06/2015 1317940 Đã xong
Lê Phong Hiếu 1294750 0 17/06/2015 17/06/2015 106,380 17/06/2015 1188370 Đã xong
Lê Phong Hiếu 1196750 0 18/05/2015 18/05/2015 6,000 18/05/2015 1190750 Đã xong
Lê Phong Hiếu 943890 0 07/04/2015 07/04/2015 95,120 07/04/2015 848770 Đã xong