Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

RDP - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
10.45 0.45 4.50% 10.00 10.70 9.30 9.90-10.45 6,070 0.06 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Nguyễn Hoàng Ngân 2213656 0 15/03/2017 15/03/2017 -1,370,000 15/03/2017 3583656 Đã xong
Nguyễn Hoàng Ngân 3089410 0 25/11/2016 25/11/2016 -1,679,000 25/11/2016 4768410 Đã xong
Nguyễn Hoàng Ngân 2615046 0 24/06/2015 24/06/2015 -157,560 24/06/2015 2772606 Đã xong
Nguyễn Hoàng Ngân 2750870 0 23/06/2015 23/06/2015 -135,824 23/06/2015 2886694 Đã xong
Nguyễn Hoàng Ngân 576970 0 29/08/2014 29/08/2014 2,200,000 29/08/2014 -1623030 Đã xong
Lương Trung Hiếu Thành viên BKS/GĐ Phan Thị Tú Uyên 1000 1,000 14/05/2010 14/05/2010 0 14/05/2010 1000 Đăng Ký