Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAV - Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
20.70 -0.10 -0.48% 20.80 22.25 19.35 20.40-20.80 5,730 1.18 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công 0 2,750,000 22/11/2018 22/11/2018 2,711,474 22/11/2018 -2711474 Đã xong
E-land Asia Holdings Pte., Ltd. Kim Soung Gyu 3824846 220,000 09/10/2014 09/10/2014 220,000 09/10/2014 3604846 Đã xong
Công ty Cổ phần DANA Ford 1841650 0 16/06/2014 16/06/2014 -1,496,466 16/06/2014 3338116 Đã xong
E-land Asia Holdings Pte., Ltd. Kim Soung Gyu 2328380 1,496,466 13/06/2014 13/06/2014 1,496,466 13/06/2014 831914 Đã xong
Công ty TNHH Sao Ánh Mai Nguyen Louis T 42100 42,100 29/04/2014 29/04/2014 0 29/04/2014 42100 Đã xong
Công ty Cổ phần DANA Ford 0 0 24/04/2014 24/04/2014 1,841,650 24/04/2014 -1841650 Đã xong
E-land Asia Holdings Pte., Ltd. 0 0 24/04/2014 24/04/2014 2,328,380 24/04/2014 -2328380 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1201560 1,000,000 29/03/2012 29/03/2012 -780,620 29/03/2012 1982180 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1201560 1,000,000 29/03/2012 29/03/2012 4,330 29/03/2012 1197230 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 518100 0 29/03/2012 29/03/2012 -92,830 29/03/2012 610930 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 728630 0 23/03/2012 23/03/2012 -210,530 23/03/2012 939160 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 880780 0 20/03/2012 20/03/2012 -156,150 20/03/2012 1036930 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 880780 0 20/03/2012 20/03/2012 4,000 20/03/2012 876780 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1226660 0 07/03/2012 07/03/2012 -353,400 07/03/2012 1580060 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1226660 0 07/03/2012 07/03/2012 7,520 07/03/2012 1219140 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1217060 1,217,060 31/01/2012 31/01/2012 2,150 31/01/2012 1214910 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1217060 1,217,060 31/01/2012 31/01/2012 -17,650 31/01/2012 1234710 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1216460 295,000 22/11/2011 22/11/2011 0 22/11/2011 1216460 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1216460 295,000 22/11/2011 22/11/2011 600 22/11/2011 1215860 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1228710 295,000 16/09/2011 16/09/2011 2,390 16/09/2011 1226320 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1228710 295,000 16/09/2011 16/09/2011 -14,640 16/09/2011 1243350 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1221970 295,000 12/07/2011 12/07/2011 6,740 12/07/2011 1215230 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1221970 295,000 12/07/2011 12/07/2011 0 12/07/2011 1221970 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1130490 0 07/06/2011 07/06/2011 96,170 07/06/2011 1034320 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1130490 295,000 29/04/2011 29/04/2011 0 29/04/2011 1130490 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1130490 295,000 29/04/2011 29/04/2011 91,480 29/04/2011 1039010 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 983500 295,000 23/02/2011 23/02/2011 0 23/02/2011 983500 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 983500 295,000 23/02/2011 23/02/2011 146,990 23/02/2011 836510 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 927900 0 21/02/2011 21/02/2011 202,590 21/02/2011 725310 Đã xong
Quỹ tầm nhìn SSI 1032900 0 21/02/2011 21/02/2011 -105,000 21/02/2011 1137900 Đã xong