Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SC5 - Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
23.00 1.50 6.98% 21.50 23.00 20.00 22.45-23.00 4,280 0.10 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Dương Thị Trinh 1233720 0 29/10/2015 29/10/2015 -733,720 29/10/2015 1967440 Đã xong
Dương Thị Trinh 733720 0 27/10/2015 27/10/2015 290,000 27/10/2015 443720 Đã xong
Dương Thị Trinh 1023720 0 27/10/2015 27/10/2015 210,000 27/10/2015 813720 Đã xong
Nguyễn Xuân Hòa 751760 0 22/05/2015 22/05/2015 -266,280 22/05/2015 1018040 Đã xong
Nguyễn Xuân Hòa 749210 0 04/08/2014 04/08/2014 2,550 04/08/2014 746660 Đã xong
Nguyễn Thị Hạnh Liên 644800 80,000 24/11/2010 24/11/2010 -80,000 24/11/2010 724800 Đã xong
Nguyễn Thị Hạnh Liên 10800 634,000 18/11/2010 18/11/2010 634,000 18/11/2010 -623200 Đã xong
Phạm Thị Liên 549780 60,000 21/06/2010 21/06/2010 -60,000 21/06/2010 609780 Đã xong
Nguyễn Xuân Hồng 616100 110,000 01/06/2010 01/06/2010 -110,000 01/06/2010 726100 Đã xong
Phạm Thị Liên 549780 60,000 27/05/2010 27/05/2010 0 27/05/2010 549780 Đã xong