Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFI - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
39.50 -0.10 -0.25% 39.60 42.35 36.85 38.70-40.00 1,080 0.42 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 588940 0 26/10/2018 26/10/2018 2,000 26/10/2018 586940 Đã xong
Lê Dung Nhi 706780 0 18/05/2018 18/05/2018 3,000 18/05/2018 703780 Đã xong
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 0 0 22/11/2017 22/11/2017 778,270 22/11/2017 -778270 Đã xong
America Limited Liability Company 1460750 0 16/03/2017 16/03/2017 3,400 16/03/2017 1457350 Đã xong
America Limited Liability Company 1283160 0 27/10/2016 27/10/2016 3,300 27/10/2016 1279860 Đã xong
America Limited Liability Company 1176170 0 08/09/2016 08/09/2016 2,000 08/09/2016 1174170 Đã xong
America Limited Liability Company 1068220 0 08/07/2016 08/07/2016 7,900 08/07/2016 1060320 Đã xong
Lê Dung Nhi 528008 0 28/06/2016 28/06/2016 16,000 28/06/2016 512008 Đã xong
America Limited Liability Company 962940 0 23/05/2016 23/05/2016 7,290 23/05/2016 955650 Đã xong
America Limited Liability Company 862550 0 12/04/2016 12/04/2016 3,100 12/04/2016 859450 Đã xong
America Limited Liability Company 752750 0 25/01/2016 25/01/2016 3,380 25/01/2016 749370 Đã xong
America Limited Liability Company 644370 0 26/11/2015 26/11/2015 6,600 26/11/2015 637770 Đã xong
America Limited Liability Company 513100 0 12/03/2015 12/03/2015 3,600 12/03/2015 509500 Đã xong
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 471360 0 14/02/2015 14/02/2015 46,750 14/02/2015 424610 Đã xong
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV Trần Mạnh Hà 657304 657,304 22/09/2014 22/09/2014 -657,290 22/09/2014 1314594 Đã xong
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV Trần Mạnh Hà 762054 762,054 19/08/2014 19/08/2014 -104,750 19/08/2014 866804 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt 444340 0 18/08/2014 18/08/2014 75,310 18/08/2014 369030 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt 444340 0 18/08/2014 18/08/2014 -59,140 18/08/2014 503480 Đã xong
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV Trần Mạnh Hà 762054 762,054 15/07/2014 15/07/2014 0 15/07/2014 762054 Đã xong
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV Trần Mạnh Hà 778034 778,034 06/05/2014 06/05/2014 -15,980 06/05/2014 794014 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt 394170 0 29/11/2013 29/11/2013 50,170 29/11/2013 344000 Đã xong
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV Trần Mạnh Hà 864244 864,244 19/11/2013 19/11/2013 -86,210 19/11/2013 950454 Đã xong
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV Trần Mạnh Hà 886544 886,544 15/10/2013 15/10/2013 -22,300 15/10/2013 908844 Đã xong
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV Trần Mạnh Hà 1005844 1,005,844 26/08/2013 26/08/2013 -119,300 26/08/2013 1125144 Đã xong
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV Trần Mạnh Hà 1178244 1,178,244 24/07/2013 24/07/2013 -172,400 24/07/2013 1350644 Đã xong
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV 170760 0 01/01/0001 01/01/0001 0 01/01/0001 170760 Đã xong