Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SGT - Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (HOSE)

Ngành: Công nghệ thông tin

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
16.20 -0.10 -0.61% 16.30 17.40 15.20 15.50-16.60 15,410 2.45 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Nguyễn Thị Kim Xuân 6304398 470,310 10/03/2010 10/03/2010 470,130 10/03/2010 5834268 Đã xong
Nguyễn Thị Kim Xuân 5617038 687,360 31/12/2009 31/12/2009 687,360 31/12/2009 4929678 Đã xong
Nguyễn Thị Kim Xuân 4925262 691,776 07/09/2009 07/09/2009 691,776 07/09/2009 4233486 Đã xong
Nguyễn Thị Kim Xuân 4108842 816,420 07/09/2009 07/09/2009 816,420 07/09/2009 3292422 Đã xong
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Đăng Thanh Tâm 11767567 1,282,670 23/07/2009 23/07/2009 814,430 23/07/2009 10953137 Đã xong
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Đặng Thành Tâm 11406857 1,643,380 13/05/2009 13/05/2009 360,710 13/05/2009 11046147 Đã xong
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc Đặng Thành Tâm 11050237 2,000,000 11/02/2009 11/02/2009 356,620 11/02/2009 10693617 Đã xong