Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SJF - Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
2.35 0.15 6.82% 2.20 2.35 2.05 2.18-2.35 913,460 2.04 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần Đầu tư TONKIN 3981006 0 04/10/2018 04/10/2018 800,000 04/10/2018 3181006 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư TONKIN 3859646 0 20/08/2018 20/08/2018 121,360 20/08/2018 3738286 Đã xong
Bùi Thị Hạnh Tâm 3375000 0 13/04/2018 13/04/2018 -400,000 13/04/2018 3775000 Đã xong
Nguyễn Thị Ban 3375000 0 30/08/2017 30/08/2017 -500,000 30/08/2017 3875000 Đã xong