Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMA - Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
11.70 0 0 11.70 12.50 10.90 11.70-12.00 4,040 0.05 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 1890420 409,200 15/08/2017 15/08/2017 0 15/08/2017 1890420 Đã xong
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước Nguyễn Đình Hiền 1890420 409,200 31/10/2016 31/10/2016 0 31/10/2016 1890420 Đã xong
Phan Hoàng Tuấn 422100 0 12/02/2014 12/02/2014 -20,620 12/02/2014 442720 Đã xong
Phan Hoàng Tuấn 508340 0 12/02/2014 12/02/2014 -86,240 12/02/2014 594580 Đã xong
Phan Hoàng Tuấn 620600 0 15/10/2012 15/10/2012 -174,710 15/10/2012 795310 Đã xong
Phan Hoàng Tuấn 620600 0 15/10/2012 15/10/2012 62,450 15/10/2012 558150 Đã xong
Phan Hoàng Tuấn 627480 300,000 19/07/2012 19/07/2012 38,160 19/07/2012 589320 Đã xong
Phan Hoàng Tuấn 627480 300,000 19/07/2012 19/07/2012 -45,040 19/07/2012 672520 Đã xong
Phan Hoàng Tuấn 417830 0 15/05/2012 15/05/2012 209,650 15/05/2012 208180 Đã xong
Phan Hoàng Tuấn 375670 0 20/04/2012 20/04/2012 42,160 20/04/2012 333510 Đã xong
Trần Văn Thư 579100 220,000 30/03/2012 30/03/2012 -230,800 30/03/2012 809900 Đã xong
Trần Văn Thư 579100 220,000 19/03/2012 19/03/2012 -181,000 19/03/2012 760100 Đã xong
Trần Văn Thư 446850 0 07/10/2011 07/10/2011 132,250 07/10/2011 314600 Đã xong
Trần Văn Thư 366850 0 07/10/2011 07/10/2011 80,000 07/10/2011 286850 Đã xong