Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMC - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HOSE)

Ngành: Tài nguyên cơ bản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
14.45 -0.35 -2.36% 14.80 15.80 13.80 14.40-14.90 131,300 1.91 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
KIM Vietnam Growth Equity Fund 2200428 0 20/12/2017 20/12/2017 250,000 20/12/2017 1950428 Đã xong
KIM Vietnam Growth Equity Fund 1851550 0 14/12/2017 14/12/2017 348,878 14/12/2017 1502672 Đã xong
KITMC Vietnam Growth Fund 0 0 04/12/2017 04/12/2017 500,000 04/12/2017 -500000 Đã xong
HANWA Company Limited 1476210 0 01/06/2017 01/06/2017 6,925,000 01/06/2017 -5448790 Đã xong
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt Vũ Thị Thanh Hồng 660000 660,000 20/02/2013 20/02/2013 0 20/02/2013 660000 Đã xong
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt Vũ Thị Thanh Hồng 660000 660,000 20/02/2013 20/02/2013 0 20/02/2013 660000 Đã xong
Công ty Tài chính Bưu điện 991323 526,100 12/03/2010 12/03/2010 -526,100 12/03/2010 1517423 Đã xong
Công ty Tài chính Bưu điện 431293 521,620 29/10/2009 29/10/2009 521,620 29/10/2009 -90327 Đã xong
Hồ Thị Ngọc Tuyết Trưởng BKS 5280 3,280 22/10/2009 22/10/2009 -3,280 22/10/2009 8560 Đã xong