Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THS - Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà (HNX)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 9.00 9.90 8.10 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Nguyễn Thị Thanh Thủy 142042 0 23/06/2017 23/06/2017 -10,000 23/06/2017 152042 Đã xong
Nguyễn Thị Thanh Thủy 134242 0 11/04/2016 11/04/2016 4,800 11/04/2016 129442 Đã xong
Hoàng Thị Tâm 238060 0 08/10/2014 08/10/2014 2,900 08/10/2014 235160 Đã xong
Hoàng Thị Tâm 238060 0 08/10/2014 08/10/2014 -91,900 08/10/2014 329960 Đã xong
Nguyễn Thị Thanh Thủy 152042 0 23/09/2014 23/09/2014 -3,000 23/09/2014 155042 Đã xong
Hoàng Thị Tâm 77700 0 30/05/2014 30/05/2014 160,350 30/05/2014 -82650 Đã xong
Nguyễn Thị Thanh Thủy 5642 0 30/05/2014 30/05/2014 155,000 30/05/2014 -149358 Đã xong