Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TIX - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
29.50 -0.50 -1.67% 30.00 32.10 27.90 29.00-29.50 1,770 0.05 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giáo dục Trí Đức 0 300,000 03/12/2018 03/12/2018 0 03/12/2018 0 Đăng Ký
Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Nam Sài Gòn 200000 1,500,000 27/11/2018 27/11/2018 0 27/11/2018 200000 Đăng Ký
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Phát 1512000 300,000 21/11/2018 21/11/2018 288,000 21/11/2018 1224000 Đã xong
Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Nam Sài Gòn 0 300,000 07/09/2018 07/09/2018 200,000 07/09/2018 -200000 Đã xong
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan 1008000 92,000 06/12/2017 06/12/2017 92,000 06/12/2017 916000 Đã xong
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) Huỳnh An Trung 5253102 40,000 31/10/2017 31/10/2017 40,000 31/10/2017 5213102 Đã xong
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex Trần Quang Trường 2520000 120,000 04/10/2017 04/10/2017 120,000 04/10/2017 2400000 Đã xong
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) Huỳnh An Trung 4622002 400,000 11/09/2017 11/09/2017 400,000 11/09/2017 4222002 Đã xong
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 291420 0 06/01/2017 06/01/2017 -81,000 06/01/2017 372420 Đã xong
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan 720000 300,000 05/07/2016 05/07/2016 240,000 05/07/2016 480000 Đã xong
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan Trần Quang Trường 600000 120,000 28/09/2015 28/09/2015 120,000 28/09/2015 480000 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Phát 1200000 0 28/09/2015 28/09/2015 240,000 28/09/2015 960000 Đã xong
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex Trần Quang Trường 2140000 260,000 25/09/2015 25/09/2015 260,000 25/09/2015 1880000 Đã xong
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan Trần Quang Trường 480000 120,000 07/05/2015 07/05/2015 0 07/05/2015 480000 Đăng Ký
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex Trần Quang Trường 1800000 350,000 10/04/2015 10/04/2015 0 10/04/2015 1800000 Đăng Ký
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex 1795000 5,000 19/12/2014 19/12/2014 5,000 19/12/2014 1790000 Đã xong
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex Trần Quang Trường 1860710 200,000 24/10/2014 24/10/2014 -65,710 24/10/2014 1926420 Đã xong
Công ty Cổ phần Xây dựng Cơ khí Tân Bình TANIMEX Lê Trọng Lập 0 340,000 03/06/2014 03/06/2014 340,000 03/06/2014 -340000 Đã xong
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan Trần Quang Trường 360000 120,000 20/03/2014 20/03/2014 120,000 20/03/2014 240000 Đã xong
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan Trần Quang Trường 300000 60,000 12/12/2013 12/12/2013 60,000 12/12/2013 240000 Đã xong
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan Trần Quang Trường 240000 100,000 02/08/2013 02/08/2013 60,000 02/08/2013 180000 Đã xong
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex Trần Quang Trường 1858710 150,000 25/02/2013 25/02/2013 2,000 25/02/2013 1856710 Đã xong
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex Trần Quang Trường 1858710 150,000 21/01/2013 21/01/2013 0 21/01/2013 1858710 Đã xong
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex Trần Quang Trường 1837590 200,000 17/10/2012 17/10/2012 21,120 17/10/2012 1816470 Đã xong
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex Trần Quang Trường 1749210 650,790 27/08/2012 27/08/2012 88,380 27/08/2012 1660830 Đã xong
Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex Trần Quang Trường 0 0 23/07/2012 23/07/2012 1,749,210 23/07/2012 -1749210 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Phát Trần Quang Trưởng 0 1,200,000 22/05/2012 22/05/2012 1,200,000 22/05/2012 -1200000 Đã xong
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan Trần Quang Trường 0 240,000 28/09/2011 28/09/2011 240,000 28/09/2011 -240000 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt 646380 100,000 29/08/2011 29/08/2011 0 29/08/2011 646380 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt 646380 100,000 29/08/2011 29/08/2011 0 29/08/2011 646380 Đã xong