Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMS - Công ty Cổ phần Transimex (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
29.95 0 0 29.95 32.00 27.90 29.00-29.95 110 0.00 80 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Vietnam Holding Ltd 1812335 0 14/05/2018 14/05/2018 -151,998 14/05/2018 1964333 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 3965759 0 29/03/2018 29/03/2018 725,636 29/03/2018 3240123 Đã xong
Vũ Chinh Thành viên HĐQT 321713 200,000 07/06/2017 07/06/2017 -150,000 07/06/2017 471713 Đã xong
Vũ Chinh Thành viên HĐQT 341713 170,000 03/05/2017 03/05/2017 -20,000 03/05/2017 361713 Đã xong
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại (HANECO) Vũ Chinh 151843 151,843 27/04/2017 27/04/2017 -130,000 27/04/2017 281843 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 4420344 0 07/04/2017 07/04/2017 -285,736 07/04/2017 4706080 Đã xong
Vũ Chinh Thành viên HĐQT 288230 53,483 07/03/2017 07/03/2017 53,483 07/03/2017 234747 Đã xong
Huỳnh Minh Thảo Thành viên HĐQT Lê Sơn Thủy 21641 4,406 07/03/2017 07/03/2017 4,406 07/03/2017 17235 Đã xong
Huỳnh Minh Thảo Thành viên HĐQT 286081 32,486 07/03/2017 07/03/2017 32,486 07/03/2017 253595 Đã xong
Lê Duy Hiệp Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ 109560 9,910 07/03/2017 07/03/2017 9,910 07/03/2017 99650 Đã xong
Nguyễn Chí Đức Phó TGĐ 163000 14,736 07/03/2017 07/03/2017 14,736 07/03/2017 148264 Đã xong
Lê Văn Hùng Kế toán trưởng 17191 210 07/03/2017 07/03/2017 210 07/03/2017 16981 Đã xong
Công ty Cổ phần Hàng hải MACS Lê Duy Hiệp 83288 10,030 07/03/2017 07/03/2017 10,030 07/03/2017 73258 Đã xong
Quỹ đầu tư thành viên SSI Nguyễn Phan Dũng 6273 700 02/03/2017 02/03/2017 700 02/03/2017 5573 Đã xong
CTCP Đầu tư VINA Bùi Tuấn Ngọc 2505953 301,866 02/02/2017 02/02/2017 301,866 02/02/2017 2204087 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 4599514 0 25/01/2017 25/01/2017 -179,170 25/01/2017 4778684 Đã xong
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải Bùi Tuấn Ngọc 289444 34,866 24/01/2017 24/01/2017 34,866 24/01/2017 254578 Đã xong
CTCP Đầu tư Toàn Việt Bùi Tuấn Ngọc 3868125 467,736 24/01/2017 24/01/2017 467,736 24/01/2017 3400389 Đã xong
Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT 187098 16,523 24/01/2017 24/01/2017 16,523 24/01/2017 170575 Đã xong
Lê Văn Hùng Kế toán trưởng 27191 10,000 06/12/2016 06/12/2016 -10,000 06/12/2016 37191 Đã xong
Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT 166701 20,397 03/10/2016 03/10/2016 20,397 03/10/2016 146304 Đã xong
Nguyễn Kim Hậu Thành viên BKS 10011 1,790 03/10/2016 03/10/2016 1,790 03/10/2016 8221 Đã xong
Nguyễn Hồng Sơn Phó TGĐ 17524 12,878 30/09/2016 30/09/2016 12,878 30/09/2016 4646 Đã xong
Tôn Thất Hưng Phó TGĐ 16800 2,878 30/09/2016 30/09/2016 2,878 30/09/2016 13922 Đã xong
Lê Duy Hiệp Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ 105380 4,180 30/09/2016 30/09/2016 4,180 30/09/2016 101200 Đã xong
Nguyễn Chí Đức Phó TGĐ 149122 13,878 30/09/2016 30/09/2016 13,878 30/09/2016 135244 Đã xong
Vũ Chinh Thành viên HĐQT 285301 2,929 30/09/2016 30/09/2016 2,929 30/09/2016 282372 Đã xong
Nguyễn Thị Thu Huế Phó phòng Hành chính 9814 1,576 30/09/2016 30/09/2016 1,576 30/09/2016 8238 Đã xong
Lê Văn Hùng Kế toán trưởng 15464 11,727 30/09/2016 30/09/2016 11,727 30/09/2016 3737 Đã xong
Nguyễn Chí Đức Phó TGĐ 149122 2,878 28/09/2016 28/09/2016 0 28/09/2016 149122 Đăng Ký