Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMS - Công ty Cổ phần Transimex (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
27.00 -0.30 -1.10% 27.30 29.20 25.40 26.60-27.00 230 0.01 80 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải 405387 130,000 05/09/2018 05/09/2018 0 05/09/2018 405387 Đã xong
Vietnam Holding Ltd 1812335 0 14/05/2018 14/05/2018 -151,998 14/05/2018 1964333 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 3965759 0 29/03/2018 29/03/2018 725,636 29/03/2018 3240123 Đã xong
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu HANECO Vũ Chinh 151843 151,843 27/04/2017 27/04/2017 -130,000 27/04/2017 281843 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 4420344 0 07/04/2017 07/04/2017 -285,736 07/04/2017 4706080 Đã xong
Huỳnh Minh Thảo Thành viên HĐQT Lê Sơn Thủy 21641 4,406 07/03/2017 07/03/2017 4,406 07/03/2017 17235 Đã xong
Huỳnh Minh Thảo Thành viên HĐQT 286081 32,486 07/03/2017 07/03/2017 32,486 07/03/2017 253595 Đã xong
Công ty Cổ phần Hàng hải MACS Lê Duy Hiệp 83288 10,030 07/03/2017 07/03/2017 10,030 07/03/2017 73258 Đã xong
Quỹ đầu tư thành viên SSI Nguyễn Phan Dũng 6273 700 02/03/2017 02/03/2017 700 02/03/2017 5573 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư VINA Bùi Tuấn Ngọc 2505953 301,866 02/02/2017 02/02/2017 301,866 02/02/2017 2204087 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 4599514 0 25/01/2017 25/01/2017 -179,170 25/01/2017 4778684 Đã xong
Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải Bùi Tuấn Ngọc 289444 34,866 24/01/2017 24/01/2017 34,866 24/01/2017 254578 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt Bùi Tuấn Ngọc 3868125 467,736 24/01/2017 24/01/2017 467,736 24/01/2017 3400389 Đã xong
Nguyễn Thị Thu Huế Phó phòng Hành chính 9814 1,576 30/09/2016 30/09/2016 1,576 30/09/2016 8238 Đã xong
Đỗ Xuân Quang Thành viên HĐQT 9126 7,257 26/09/2016 26/09/2016 7,257 26/09/2016 1869 Đã xong
Nguyễn Thị Thu Huế Phó phòng Hành chính 6071 3,743 21/09/2016 21/09/2016 3,743 21/09/2016 2328 Đã xong
Huỳnh Minh Thảo Thành viên HĐQT 278824 7,257 16/09/2016 16/09/2016 0 16/09/2016 278824 Đăng Ký
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 3997454 0 29/08/2016 29/08/2016 602,060 29/08/2016 3395394 Đã xong
Vietnam Holding Ltd 1523785 0 17/08/2016 17/08/2016 40,570 17/08/2016 1483215 Đã xong
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu HANECO 174613 22,775 16/08/2016 16/08/2016 -22,770 16/08/2016 197383 Đã xong
Nguyễn Thị Thu Huệ Phụ trách CBTT 5280 1,280 02/08/2016 02/08/2016 -170 02/08/2016 5450 Đã xong
Vietnam Holding Ltd 1305990 0 08/07/2016 08/07/2016 34,760 08/07/2016 1271230 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 3878680 0 29/06/2016 29/06/2016 -172,220 29/06/2016 4050900 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 4365450 0 24/06/2016 24/06/2016 -486,770 24/06/2016 4852220 Đã xong
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 4629820 0 15/06/2016 15/06/2016 -264,370 15/06/2016 4894190 Đã xong
Huỳnh Minh Thảo Thành viên HĐQT Lê Sơn Thủy 23819 5,000 08/06/2016 08/06/2016 -5,000 08/06/2016 28819 Đã xong
Quỹ đầu tư thành viên SSI 4850 605 26/02/2016 26/02/2016 605 26/02/2016 4245 Đã xong
Huỳnh Minh Thảo Thành viên HĐQT 214341 28,115 02/02/2016 02/02/2016 28,115 02/02/2016 186226 Đã xong
Công ty Cổ phần Hàng hải MACS 63746 8,679 02/02/2016 02/02/2016 8,679 02/02/2016 55067 Đã xong
Huỳnh Minh Thảo Thành viên HĐQT Lê Sơn Thủy 20006 3,813 01/02/2016 01/02/2016 3,813 01/02/2016 16193 Đã xong