Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMT - Công ty Cổ phần Ô tô TMT (HOSE)

Ngành: Ô tô và phụ tùng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
7.88 -0.20 -2.48% 8.08 8.64 7.52 7.52-7.88 14,210 0.11 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 5 0 30/10/2018 30/10/2018 2,800,000 30/10/2018 -2799995 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại H&H Hà Nội Bùi Văn Hữu 550000 333,000 26/10/2017 26/10/2017 333,000 26/10/2017 217000 Đã xong
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại H&H Hà Nội 0 500,000 02/08/2016 02/08/2016 500,000 02/08/2016 -500000 Đã xong
Lê Tiến Phan 2304630 800,000 13/11/2012 13/11/2012 -800,000 13/11/2012 3104630 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 2127684 2,127,000 04/01/2011 04/01/2011 -2,127,000 04/01/2011 4254684 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 1222807 500,000 07/09/2010 07/09/2010 0 07/09/2010 1222807 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 736530 800,000 16/06/2010 16/06/2010 390,190 16/06/2010 346340 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 736530 600,000 16/06/2010 16/06/2010 0 16/06/2010 736530 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 898960 0 04/05/2010 04/05/2010 143,300 04/05/2010 755660 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 736530 800,000 21/04/2010 21/04/2010 162,430 21/04/2010 574100 Đã xong
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 0 0 07/04/2010 07/04/2010 125,000 07/04/2010 -125000 Đã xong
Lê Tiến Phan 1100700 12,675 31/03/2010 31/03/2010 -12,675 31/03/2010 1113375 Đã xong