Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TPC - Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 9.11 9.74 8.48 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Trương Thị Lệ 1063360 0 09/10/2017 09/10/2017 170,080 09/10/2017 893280 Đã xong
Công ty TNHH Quế Trân 1684986 0 13/06/2012 13/06/2012 -672,050 13/06/2012 2357036 Đã xong
Công ty TNHH Quế Trân 1684986 0 13/06/2012 13/06/2012 10,000 13/06/2012 1674986 Đã xong
Công ty TNHH Quế Trân 1684986 700,000 03/05/2012 03/05/2012 0 03/05/2012 1684986 Đăng Ký
Công ty TNHH Quế Trân 1684986 700,000 03/05/2012 03/05/2012 0 03/05/2012 1684986 Đăng Ký
Công ty TNHH Quế Trân 1727036 700,000 14/01/2011 14/01/2011 -35,000 14/01/2011 1762036 Đã xong
Công ty TNHH Quế Trân 1778250 300,000 02/02/2010 02/02/2010 -300,000 02/02/2010 2078250 Đã xong
Công ty TNHH Quế Trân 959860 818,390 20/01/2010 20/01/2010 818,390 20/01/2010 141470 Đã xong
Mekong Enterprise Fund 1168240 195,200 03/08/2009 03/08/2009 -195,200 03/08/2009 1363440 Đã xong
Mekong Enterprise Fund 2270080 1,101,840 25/06/2009 25/06/2009 -1,101,840 25/06/2009 3371920 Đã xong
Mekong Enterprise Fund 2560500 228,660 11/06/2009 11/06/2009 -228,660 11/06/2009 2789160 Đã xong