Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TTF - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE)

Ngành: Tài nguyên cơ bản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
5.93 -0.01 -0.17% 5.94 6.35 5.53 5.90-6.10 2,184,010 13.01 100 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Công ty Cổ phần SAM Holdings 20806590 0 09/04/2018 09/04/2018 -13,330,000 09/04/2018 34136590 Đã xong
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 8148650 0 06/02/2018 06/02/2018 3,000,000 06/02/2018 5148650 Đã xong
Công ty Cổ phần SAM Holdings 6806590 14,000,000 03/01/2018 03/01/2018 14,000,000 03/01/2018 -7193410 Đã xong
Công ty Cổ phần Xây dựng U&I 0 0 05/04/2017 05/04/2017 29,000,000 05/04/2017 -29000000 Đã xong
Nguyễn Thị Xuân 8043425 0 01/10/2015 01/10/2015 -2,000,000 01/10/2015 10043425 Đã xong
CTCP Xuất nhập khẩu và Chế biến gỗ Hưng Thịnh 4856377 4,856,377 25/09/2015 25/09/2015 -4,856,370 25/09/2015 9712747 Đã xong
Nguyễn Thị Xuân 6043425 0 28/08/2015 28/08/2015 2,000,000 28/08/2015 4043425 Đã xong
CTCP Xuất nhập khẩu và Chế biến gỗ Hưng Thịnh Phương Xuân Thụy 7029397 7,029,397 20/08/2015 20/08/2015 -2,173,020 20/08/2015 9202417 Đã xong
Đinh Văn Hóa Thành viên HĐQT/Phó TGĐ 119930 119,930 07/08/2015 07/08/2015 -115,000 07/08/2015 234930 Đã xong
Quỹ Đầu tư Việt Nam 729588 729,588 16/05/2014 16/05/2014 0 16/05/2014 729588 Đã xong
Quỹ Đầu tư Việt Nam 3010978 3,010,978 14/04/2014 14/04/2014 -2,281,390 14/04/2014 5292368 Đã xong
Quỹ Đầu tư Việt Nam 6010978 3,000,000 07/03/2014 07/03/2014 -3,000,000 07/03/2014 9010978 Đã xong
Đinh Văn Hóa Thành viên HĐQT/Phó TGĐ 33090 400,000 07/10/2013 07/10/2013 77,290 07/10/2013 -44200 Đã xong
Quỹ Đầu tư Việt Nam 6010978 1,000,000 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013 6010978 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt Lã Giang Trung 263713 263,713 07/05/2013 07/05/2013 -263,710 07/05/2013 527423 Đã xong
CTCP Xuất nhập khẩu và Chế biến gỗ Hưng Thịnh 0 0 15/04/2013 15/04/2013 7,029,397 15/04/2013 -7029397 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt Lã Giang Trung 1962073 1,962,073 28/03/2013 28/03/2013 -1,698,360 28/03/2013 3660433 Đã xong
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 3395930 0 15/03/2013 15/03/2013 404,070 15/03/2013 2991860 Đã xong
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 2480960 0 14/03/2013 14/03/2013 566,310 14/03/2013 1914650 Đã xong
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 2079050 0 12/03/2013 12/03/2013 401,910 12/03/2013 1677140 Đã xong
Quỹ Đầu tư Việt Nam 6010978 3,000,000 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 6010978 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt Lã Giang Trung 2813713 0 21/01/2013 21/01/2013 -851,640 21/01/2013 3665353 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt Lã Giang Trung 3419533 3,419,533 08/01/2013 08/01/2013 -605,820 08/01/2013 4025353 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt Lã Giang Trung 2813713 2,813,713 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 2813713 Đăng Ký
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt Lã Giang Trung 3419533 3,419,533 30/11/2012 30/11/2012 0 30/11/2012 3419533 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt 5169083 5,169,083 25/10/2012 25/10/2012 -1,749,550 25/10/2012 6918633 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt Lã Giang Trung 4574423 0 09/10/2012 09/10/2012 -1,124,870 09/10/2012 5699293 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt Lã Giang Trung 4968683 0 04/10/2012 04/10/2012 -394,260 04/10/2012 5362943 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt Lã Giang Trung 4586736 4,586,736 27/08/2012 27/08/2012 -335,000 27/08/2012 4921736 Đã xong
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt 4586736 2,000,000 13/07/2012 13/07/2012 0 13/07/2012 4586736 Đã xong