Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNM - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE)

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
125.50 -2.00 -1.57% 127.50 136.40 118.60 125.40-127.50 1,956,940 246.68 50 Mua BánTổ chức/Người GD Chức vụ người liên quan Tên người liên quan CP trước GD Đăng Ký Kết quả CP sau GD Ghi chú: Tỷ lệ nắm giữ
Mua Bán Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc: Mua Bán Ngày thực hiện
Platinum Victory Private Limited 184880461 17,414,205 30/11/2018 30/11/2018 0 30/11/2018 184880461 Đăng Ký
Platinum Victory Private Limited 184880461 17,414,266 30/11/2018 30/11/2018 0 30/11/2018 184880461 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited 301496383 17,414,205 16/11/2018 16/11/2018 0 16/11/2018 301496383 Đăng Ký
F&N Dairy Investments Private Limited Lee Meng Tat 301496383 17,414,266 16/11/2018 16/11/2018 0 16/11/2018 301496383 Đã xong
Platinum Victory Private Limited 154067051 17,414,364 26/10/2018 26/10/2018 0 26/10/2018 154067051 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited 251246986 14,512,021 17/10/2018 17/10/2018 0 17/10/2018 251246986 Đã xong
Platinum Victory Private Limited 154067051 14,512,021 21/09/2018 21/09/2018 0 21/09/2018 154067051 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited 251246986 14,512,467 12/09/2018 12/09/2018 0 12/09/2018 251246986 Đã xong
Platinum Victory Private Limited 154067051 14,512,467 16/08/2018 16/08/2018 0 16/08/2018 154067051 Đã xong
Platinum Victory Private Limited 153937781 14,512,467 12/07/2018 12/07/2018 129,270 12/07/2018 153808511 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited 251246986 14,512,467 05/07/2018 05/07/2018 0 05/07/2018 251246986 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited Lee Meng Tat 251246986 14,512,467 05/07/2018 05/07/2018 0 05/07/2018 251246986 Đăng Ký
Platinum Victory Private Limited 145589861 14,512,626 11/06/2018 11/06/2018 8,347,920 11/06/2018 137241941 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited 251116986 14,512,636 31/05/2018 31/05/2018 130,000 31/05/2018 250986986 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited 250411906 14,512,636 24/04/2018 24/04/2018 705,080 24/04/2018 249706826 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited 243802978 14,512,636 23/03/2018 23/03/2018 6,608,928 23/03/2018 237194050 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited 239463148 14,512,787 09/02/2018 09/02/2018 4,339,830 09/02/2018 235123318 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited Lee Meng Tat 237487248 21,769,846 05/01/2018 05/01/2018 1,975,900 05/01/2018 235511348 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited 232747708 21,769,846 06/12/2017 06/12/2017 4,739,540 06/12/2017 228008168 Đã xong
Platinum Victory Private Limited 139237090 0 04/12/2017 04/12/2017 6,352,771 04/12/2017 132884319 Đã xong
Platinum Victory Private Limited 126437090 0 29/11/2017 29/11/2017 6,400,000 29/11/2017 120037090 Đã xong
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 570886596 48,333,400 24/11/2017 24/11/2017 -48,333,400 24/11/2017 619219996 Đã xong
Platinum Victory Private Limited 68688757 0 22/11/2017 22/11/2017 51,348,333 22/11/2017 17340424 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited 232747708 21,769,846 31/10/2017 31/10/2017 0 31/10/2017 232747708 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited 232747708 14,514,530 26/09/2017 26/09/2017 0 26/09/2017 232747708 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited Lee Meng Tat 232747708 14,514,530 22/08/2017 22/08/2017 0 22/08/2017 232747708 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited Lee Meng Tat 232747708 14,514,530 18/07/2017 18/07/2017 0 18/07/2017 232747708 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited Lee Meng Tat 232747708 14,514,530 15/06/2017 15/06/2017 0 15/06/2017 232747708 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited Lee Meng Tat 227723248 14,514,530 11/05/2017 11/05/2017 5,024,460 11/05/2017 222698788 Đã xong
F&N Dairy Investments Private Limited Lee Meng Tat 227723248 14,514,530 11/05/2017 11/05/2017 5,024,460 11/05/2017 222698788 Đã xong