Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CAV - Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
64.10 0.10 0.16% 64.00 68.40 59.60 64.00-65.00 270 0.17 100 Mua Bán


Thị giá vốn 3,685.07 Số cổ phiếu đang lưu hành 57,489,430.00
Giá mở cửa 64.00 SLCP giao dịch tự do 2,255,605
Dao động giá 52 tuần 54.50-75.60 Room còn lại NĐTNN 28,052,108
KLGD trung bình (10 ngày) 283 P/E cơ bản 9.36
% Biến động giá 5 phiên -2.88 P/E pha loãng 9.36
% biến động giá 1 tháng -3.61 P/B 2.10
% biến động giá 3 tháng -6.97 EPS cơ bản (12 tháng) 6.84
% biến động giá 6 tháng -4.33 EPS pha loãng (12 tháng) 6.84
% biến động giá từ đầu năm 26.93 Giá trị sổ sách 30.59
% biến động giá 1 năm 14.46 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 6.25
% biến động giá kể từ khi niêm yết 61.87 ROE (trailing 4 quý) % 23.44
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
26/02/2021 64.10 0.10 0.16% 2,700 172,970,000 2,700 0.17 0 0 64.00 65.00 64.00
25/02/2021 64.00 -1.50 -2.29% 2,000 130,310,000 2,000 0.13 0 0 65.50 65.50 64.00
24/02/2021 65.50 0 0 2,600 170,300,000 2,600 0.17 0 0 65.50 65.50 65.50
23/02/2021 65.50 -0.50 -0.76% 6,500 425,330,000 6,500 0.43 0 0 66.00 65.60 65.00
22/02/2021 66.00 0 0 2,200 145,200,000 2,200 0.15 0 0 66.00 66.00 66.00
19/02/2021 66.00 0.40 0.61% 5,300 348,300,000 5,300 0.35 0 0 65.60 66.00 65.60
18/02/2021 65.60 -0.30 -0.46% 1,000 65,860,000 1,000 0.07 0 0 65.90 66.00 65.60
17/02/2021 65.90 -0.10 -0.15% 3,200 211,790,000 3,200 0.21 0 0 66.00 66.50 65.50
09/02/2021 66.00 0.50 0.76% 1,700 111,270,000 1,700 0.11 0 0 65.50 66.50 64.70
08/02/2021 65.50 -0.50 -0.76% 1,100 72,450,000 1,100 0.07 0 0 66.00 66.00 65.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020
Tổng tài sản
4,049,932.32 4,963,663.99 4,990,389.99 5,364,517.28 5,728,404.73
Vốn chủ sở hữu
1,598,277.21 1,680,372.68 1,617,222.19 1,708,134.36 1,758,570.78
Doanh thu thuần
2,474,918.33 2,093,858.11 2,362,399.10 2,942,155.93 4,440,113.67
Lợi nhuận gộp
253,048.80 237,420.95 271,864.08 245,815.82 279,588.71
LN từ hoạt động SXKD
131,231.17 97,415.62 142,255.11 115,149.12 131,836.42
Lợi nhuận sau thuế
100,333.46 82,194.47 112,463.70 90,912.18 107,925.84
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
100,333.46 82,095.47 112,562.70 90,912.18 107,925.84
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
12.23 12.09 11.74 10.21 8.74
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
8.57 8.13 7.77 6.71 6.84
ROA (trailing 4 quý) %
13.10 11.22 9.96 7.97 8.04
ROE (trailing 4 quý) %
32.18 29.82 27.93 23.37 23.44

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
Tên giao dịch
Tên viết tắt Dây cáp điện Việt Nam
Trụ sở chính 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38299443
Fax +84 (28) 38299437
Số lượng nhân sự 1603
Website www.cadivi-vn.com
Vốn điều lệ 576,000,000,000


 • Năm 1975: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, tiền thân là Công ty Dây Đồng Miền Nam, được thành lập;
 • Năm 1989: Đổi tên thành Xí nghiệp Liên hợp Dây và Cáp điện;
 • Năm 1995: Đổi tên thành Công ty Dây và Cáp điện Việt Nam;
 • Năm 2004: Chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Dây và Cáp điện Việt Nam;
 • Năm 2007: Công ty được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam với số vốn điều lệ là 160 tỷ đồng.
 • Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 249,6 tỷ đồng;
 • Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng;
 • Năm 2014: Cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 19/06/2017: Tăng vốn điều lệ lên 576 tỷ đồng;

 


 • Sản xuất dây cáp điện;
 • Sản xuất sản phẩm từ kim loại màu;
 • Đầu tư, xây dựng kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê;
 • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ