Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VLP - Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long (UPCOM)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 2.20 3.00 1.40 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 7.78 Số cổ phiếu đang lưu hành 3,536,222.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 884,056
Dao động giá 52 tuần 1.60-2.40 Room còn lại NĐTNN 1,732,748
KLGD trung bình (10 ngày) 0 P/E cơ bản 0.78
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 0.78
% biến động giá 1 tháng 0.00 P/B 0.16
% biến động giá 3 tháng 0.00 EPS cơ bản (12 tháng) 2.83
% biến động giá 6 tháng 0.00 EPS pha loãng (12 tháng) 2.83
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 13.83
% biến động giá 1 năm -8.33 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 36.36
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 20.93
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
13/07/2020 2.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2.20 2.20 2.20
10/07/2020 2.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2.20 2.20 2.20
09/07/2020 2.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2.20 2.20 2.20
08/07/2020 2.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2.20 2.20 2.20
07/07/2020 2.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2.20 2.20 2.20
06/07/2020 2.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2.20 2.20 2.20
03/07/2020 2.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2.20 2.20 2.20
02/07/2020 2.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2.20 2.20 2.20
01/07/2020 2.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2.20 2.20 2.20
30/06/2020 2.20 0 0 0 0 0 0.00 0 0 2.20 2.20 2.20

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2015 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017
Tổng tài sản
62,998.18 60,834.08 52,931.31 45,641.96
Vốn chủ sở hữu
32,174.96 38,927.03 36,001.79 38,021.33
Doanh thu thuần
13,225.83 16,415.31
Lợi nhuận gộp
4,219.50 4,392.37
LN từ hoạt động SXKD
1,742.18 1,089.17
Lợi nhuận sau thuế
1,502.43 997.66
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
1,502.43 997.66
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
35.75
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.32
ROA (trailing 4 quý) %
14.64
ROE (trailing 4 quý) %
22.40

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long
Tên giao dịch
Tên viết tắt Công trình Công cộng Vĩnh Long
Trụ sở chính Số 86 Đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Số điện thoại +84 (270) 3822729
Fax +84 (270) 3821283
Số lượng nhân sự 258
Website www.vipuco.vn
Vốn điều lệ 35,362,220,000


  • Ngày 13/07/2010: Công ty TNHH MTV Công trình Công cộng Vĩnh Long được thành lập với vốn điều lệ 16.599.693.917 đồng theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long;
  • Ngày 20/05/2016: Thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO);
  • Ngày 01/10/2016: Chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 33.862.220.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1500169888 thay đổi lần 2 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long;
  • Ngày 02/11/2016: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 7294/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
  • Ngày 18/07/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

  • Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp;
  • Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải độc hại, rác thải y tế;
  • Quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị;
  • Quản lý, chăm sóc công viên, cây xanh;
  • Quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ