Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ABI - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp (UPCOM)

Ngành: Bảo hiểm

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
25.90 1.60 6.58% 24.30 27.90 20.70 25.90-25.90 100 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 954.20 Số cổ phiếu đang lưu hành 36,841,800.00
Giá mở cửa 25.90 SLCP giao dịch tự do 16,578,810
Dao động giá 52 tuần 20.70-28.90 Room còn lại NĐTNN 16,192,680
KLGD trung bình (10 ngày) 600 P/E cơ bản 9.17
% Biến động giá 5 phiên 19.35 P/E pha loãng 9.17
% biến động giá 1 tháng 5.71 P/B 1.40
% biến động giá 3 tháng 1.97 EPS cơ bản (12 tháng) 2.82
% biến động giá 6 tháng 9.28 EPS pha loãng (12 tháng) 2.82
% biến động giá từ đầu năm 100.78 Giá trị sổ sách 18.43
% biến động giá 1 năm -4.78 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.63
% biến động giá kể từ khi niêm yết 7.92 ROE (trailing 4 quý) % 15.72
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
21/01/2019 25.90 1.60 6.58% 100 0.00 100 0.00 0 0.00 25.90 25.90 25.90
18/01/2019 24.30 1.30 5.65% 112 0.00 112 0.00 0 0.00 24.30 24.30 24.30
17/01/2019 21.50 -0.70 -3.15% 200 0.00 200 0.00 0 0.00 24.40 24.40 21.50
16/01/2019 21.70 -2.70 -11.07% 600 0.01 600 0.01 0 0.00 22.10 24.30 21.60
15/01/2019 24.40 1.00 4.27% 100 0.00 100 0.00 0 0.00 24.40 24.40 24.40
14/01/2019 23.00 -1.60 -6.50% 2,100 0.05 2,100 0.05 0 0.00 24.50 24.50 23.00
11/01/2019 24.50 0 0 600 0.01 600 0.01 0 0.00 25.00 25.00 24.50
10/01/2019 24.50 2.70 12.39% 100 0.00 100 0.00 0 0.00 24.50 24.50 24.50
09/01/2019 24.70 -0.70 -2.76% 2,100 0.05 2,100 0.05 0 0.00 21.70 24.70 21.60
08/01/2019 25.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25.40 25.40 25.40

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
1,512,067.31 1,629,193.13 1,729,164.23 1,741,371.81 1,860,008.36
Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ
Vốn chủ sở hữu
674,138.78 657,837.16 700,144.20 673,013.94 700,529.26
Tổng doanh thu phí bảo hiểm
285,100.41 335,303.54 324,706.10 367,079.32 350,335.22
Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (TNGL)
-85,978.80 -90,648.22 -66,580.95 -96,408.66 -78,394.09
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính
20,627.35 21,715.82 21,782.79 23,120.45 24,962.10
Lợi nhuận sau thuế
52,076.82 -16,301.62 42,372.44 53,760.12 27,515.32
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
52,076.82 -16,301.62 42,372.44 53,760.12 27,515.32
EPS
4.41 3.38 3.28 3.47 2.82
ROA
10.24 7.69 7.07 7.19 5.58
ROE
26.31 20.38 18.79 19.50 15.72

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp
Tên giao dịch Agriculture Bank Insurance JSC
Tên viết tắt BH NH Nông Nghiệp
Trụ sở chính Tầng 6 tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 (24) 37622555
Fax +84 (24) 37622055
Số lượng nhân sự 437
Website www.abic.com.vn
Vốn điều lệ 380,000,000,000
Chủ tịch HĐQT Đinh Việt Đông
Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ Hoàng Thị Tính
Phó TGĐ Quách Tá Khang
Phó TGĐ Mai Sinh
Phó TGĐ Đỗ Minh Hoàng
Phụ trách CBTT Trần Ngọc Tuấn
Thành viên BKS Lưu Thị Việt Hoa
Thành viên BKS Nguyễn Ngọc Kiên
Thành viên HĐQT Dương Văn Thành
Trưởng ban kiểm toán Hoàng Đình Phượng
TV BKS Trương Đình Cánh
TV HĐQT Lê Hồng Quân
TV HĐQT Đặng Văn Liễu


  • Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp thành lập theo giấy phép số 38GP/KDBH ngày 18/10/2006 do Bộ Tài chính cấp với số vốn điều lệ ban đầu 160 tỷ đồng;
  • 2007: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng;
  • 2008: ABIC đã đăng ký trở thành công ty đại chúng và được UBCKNN chấp thuận;
  • 2009: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM;
  • 2014: Vốn điều lệ của công ty là 380 tỷ đồng.

  • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người; Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy, nổ; Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu; Bảo hiểm trách nhiệm chung; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; Bảo hiểm nông nghiệp;
  • Kinh doanh tái bảo hiểm;
  • Giám định tổn thất;
  • Tiến hành hoạt động đầu từ trong các lĩnh vực: Mua trái phiếu chính phủ; Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản; Góp vốn vào các doanh nghiệp khác; Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ