Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ABT - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE)

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
31.10 -0.90 -2.81% 32.00 34.20 29.80 31.10-32.00 110 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 357.56 Số cổ phiếu đang lưu hành 11,497,257.00
Giá mở cửa 32.00 SLCP giao dịch tự do 2,466,426
Dao động giá 52 tuần 30.00-36.95 Room còn lại NĐTNN 6,556,648
KLGD trung bình (10 ngày) 544 P/E cơ bản 16.96
% Biến động giá 5 phiên -1.58 P/E pha loãng 16.96
% biến động giá 1 tháng 1.97 P/B 0.87
% biến động giá 3 tháng -4.31 EPS cơ bản (12 tháng) 1.83
% biến động giá 6 tháng -7.16 EPS pha loãng (12 tháng) 1.83
% biến động giá từ đầu năm -35.88 Giá trị sổ sách 35.83
% biến động giá 1 năm -15.72 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 9.38
% biến động giá kể từ khi niêm yết -71.20 ROE (trailing 4 quý) % 3.98
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
30/11/2020 31.10 -0.90 -2.81% 110 3,511,000 110 0.00 0 0 32.00 32.00 31.10
27/11/2020 32.00 1.00 3.23% 740 23,680,000 740 0.02 0 0 31.00 32.00 32.00
26/11/2020 31.00 -0.60 -1.90% 1,220 37,931,500 1,220 0.04 0 0 31.60 31.60 30.55
25/11/2020 31.60 0 0 120 3,733,000 120 0.00 0 0 31.60 31.70 31.00
24/11/2020 31.60 1.30 4.29% 1,390 43,924,000 1,390 0.04 0 0 30.30 31.60 31.60
23/11/2020 30.30 0.05 0.17% 240 7,277,000 240 0.01 0 0 30.25 30.40 30.30
20/11/2020 30.25 0.15 0.50% 10 302,500 10 0.00 0 0 30.10 30.25 30.25
19/11/2020 30.10 -0.55 -1.79% 10 301,000 10 0.00 0 0 30.65 30.10 30.10
18/11/2020 30.65 0.25 0.82% 370 11,340,500 370 0.01 0 0 30.40 30.65 30.65
17/11/2020 30.40 -0.35 -1.14% 1,230 37,460,500 1,230 0.04 0 0 30.75 31.40 30.00

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020
Tổng tài sản
531,103.21 538,461.62 493,102.52 498,274.51 534,094.66
Vốn chủ sở hữu
413,408.87 413,141.66 402,355.52 409,709.86 411,925.81
Doanh thu thuần
85,350.25 61,385.82 75,347.06 88,892.65 76,316.66
Lợi nhuận gộp
8,980.57 595.25 7,964.18 10,421.99 9,025.52
LN từ hoạt động SXKD
18,430.41 6,296.19 796.85 10,108.01 1,960.49
Lợi nhuận sau thuế
18,761.67 3,453.17 711.12 9,846.12 2,418.76
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
18,761.67 3,453.17 712.90 9,844.35 2,283.13
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
19.90 15.04 12.42 8.99 9.28
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
6.41 5.48 4.30 3.69 1.83
ROA (trailing 4 quý) %
10.75 9.07 7.31 6.36 3.16
ROE (trailing 4 quý) %
13.74 11.69 9.28 8.00 3.98

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
Tên giao dịch Bentre Aquaproduct Import And Export JSC
Tên viết tắt Thủy sản Bến Tre
Trụ sở chính Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Số điện thoại +84 (275) 3860265
Fax +84 (275) 3860346
Số lượng nhân sự 670
Website www.aquatexbentre.com
Vốn điều lệ 141,072,070,000


 • 1977: Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Đông lạnh 22 được thành lập.
 • 1988: Đổi tên thành Liên hiệp các xí nghiệp thủy sản xuất khẩu Bến Tre.
 • 1992: Đổi tên thành Công ty Đông lạnh thủy sản xuất khẩu Bến Tre.
 • 2004: Tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp, chuyển thành Công ty CP XNK Thủy sản Bến tre với số VĐL là 25 tỷ đồng.
 • 2005: Toàn bộ phần vốn Nhà nước (51%) được bán ra bên ngoài.
 • 2006: Công ty niêm yết cổ phiếu tại HOSE.
 • 2007: Công ty tăng VĐL lên 81 tỷ đồng.
 • 2009: Phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 113,40 tỷ đồng.
 • 2010: Tăng vốn điều lệ lên 136 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu 20% để tạm ứng cổ tức năm 2010 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
 • 2013: Phát hành 500.000 cổ phiếu phổ thông theo chương trình lựa chọn người lao động, nâng vốn điều lệ lên 141,072 tỷ đồng.

 • Nuôi trồng thủy sản, chế biến, xuất khẩu thủy sản,
 • Nhập khẩu vật tư, hàng hóa
 • Thương mại, nhà hàng và dịch vụ,
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo GCN ĐKKD của Công ty.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ