Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AFX - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (UPCOM)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
4.60 0 0 4.60 5.20 4.00 4.50-4.60 3,200 0.01 100 Mua Bán


Thị giá vốn 159.81 Số cổ phiếu đang lưu hành 35,000,000.00
Giá mở cửa 4.50 SLCP giao dịch tự do 7,000,000
Dao động giá 52 tuần 2.40-8.80 Room còn lại NĐTNN 17,150,000
KLGD trung bình (10 ngày) 23,800 P/E cơ bản 13.29
% Biến động giá 5 phiên -2.13 P/E pha loãng 13.29
% biến động giá 1 tháng -4.17 P/B 0.44
% biến động giá 3 tháng -9.80 EPS cơ bản (12 tháng) 0.34
% biến động giá 6 tháng 53.33 EPS pha loãng (12 tháng) 0.34
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 10.43
% biến động giá 1 năm 53.33 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.29
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 3.31
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 2/2019

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
18/10/2019 4.60 0 0 3,200 0 3,200 0.00 0 0 4.50 4.60 4.50
17/10/2019 4.60 0 0 12,500 57,500,000 12,500 0.06 0 0 4.60 4.60 4.60
16/10/2019 4.60 0 0 3,500 16,100,000 3,500 0.02 0 0 4.60 4.60 4.60
15/10/2019 4.60 0 0 5,410 24,886,000 5,410 0.02 0 0 4.60 4.60 4.60
14/10/2019 4.50 -0.20 -4.26% 25,000 114,850,000 25,000 0.11 0 0 4.70 4.70 4.50
11/10/2019 4.70 -0.20 -4.08% 37,100 174,950,000 37,100 0.17 0 0 4.90 4.90 4.70
10/10/2019 4.90 0.10 2.08% 11,400 55,830,000 11,400 0.06 0 0 4.90 4.90 4.80
09/10/2019 4.90 0.50 11.36% 87,300 422,910,000 87,300 0.42 0 0 4.50 4.90 4.50
08/10/2019 4.60 0.10 2.22% 28,210 123,290,000 28,210 0.12 0 0 4.40 4.60 4.30
07/10/2019 4.40 -0.30 -6.38% 24,400 108,960,000 24,400 0.11 0 0 4.70 4.70 4.30

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
(Đã soát xét)
Tổng tài sản
487,333.96 485,805.69 495,635.31 538,727.57 474,879.46
Vốn chủ sở hữu
358,654.30 362,690.19 364,010.98 362,948.37 365,129.31
Doanh thu thuần
293,685.86 228,563.27 226,758.92 159,792.47 262,575.98
Lợi nhuận gộp
16,615.10 16,369.68 12,452.59 8,149.38 16,913.89
LN từ hoạt động SXKD
6,520.23 4,341.22 914.62 -1,262.64 7,625.52
Lợi nhuận sau thuế
6,456.98 4,035.89 1,320.78 -1,065.88 7,732.01
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
6,456.98 4,035.89 1,320.78 -1,065.88 7,732.01
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
5.58 5.77 5.46 5.90 6.14
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.62 0.22 0.17 0.31 0.34
ROA (trailing 4 quý) %
4.64 1.62 1.34 2.14 2.41
ROE (trailing 4 quý) %
5.90 2.09 1.64 2.97 3.31

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang
Tên giao dịch
Tên viết tắt XNK Nông sản An Giang
Trụ sở chính Số 2045 Đường Trần Hưng Đạo, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Số điện thoại +84 (296) 3932963
Fax +84 (296) 3932981
Số lượng nhân sự 247
Website www.afiex.com.vn
Vốn điều lệ 350,000,000,000
Chủ tịch HĐQT Quốc Hồ Đình Tuấn
Trưởng BKS Trần Khánh Giang
TV HĐQT Đặng Minh Thừa


 • Ngày 10/02/1990: Công ty Xuất nhập khẩu Nông thủy sản An Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công ty Chăn nuôi, Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản và Xí nghiệp Khai thác Chế biến Thủy sản theo Quyết định số 71/QĐ-UBTC của UBND tỉnh An Giang;
 • Năm 1992: Sáp nhập Công ty Lâm sản vào Công ty Xuất nhập khẩu Nông thủy sản An Giang;
 • Năm 1995: UBND tỉnh An Giang tách Công ty Xuất nhập khẩu Nông thủy sản An Giang thành Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (nay là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang) và Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang;
 • Ngày 29/01/1996: Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang được thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-UB của UBND tỉnh An Giang;
 • Ngày 22/09/2010: UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang;
 • Ngày 01/04/2011: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 350 tỷ đồng;
 • Ngày 06/07/2011: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 148/CQĐD-NV của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 • Ngày 02/12/2016: Chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM;

 


 • Chế biến kinh doanh lương thực;
 • Chế biến kinh doanh thủy sản;
 • Sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi thủy sản;
 • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ