Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
36.90 0 0 36.90 39.45 34.35 34.35-37.00 170,530 61.57 100 Mua Bán


Thị giá vốn 3,040.31 Số cổ phiếu đang lưu hành 82,393,100.00
Giá mở cửa 36.20 SLCP giao dịch tự do 45,316,205
Dao động giá 52 tuần 25.68-36.90 Room còn lại NĐTNN 34,135,294
KLGD trung bình (10 ngày) 181,677 P/E cơ bản 7.34
% Biến động giá 5 phiên 2.50 P/E pha loãng 7.34
% biến động giá 1 tháng 28.13 P/B 1.31
% biến động giá 3 tháng 28.57 EPS cơ bản (12 tháng) 5.03
% biến động giá 6 tháng 41.92 EPS pha loãng (12 tháng) 5.03
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 28.20
% biến động giá 1 năm 22.59 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 21.98
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
27/01/2021 36.90 0 0 1,705,300 61,572,000,000 1,705,300 61.57 0 0 36.20 37.00 34.35
26/01/2021 36.90 0.10 0.27% 1,506,000 54,681,810,000 1,506,000 54.68 0 0 37.00 37.10 35.60
25/01/2021 36.80 0.80 2.22% 2,037,400 75,113,435,000 2,037,400 75.11 0 0 36.20 37.50 35.70
22/01/2021 36.00 1.40 4.05% 2,010,900 71,469,575,000 2,010,900 71.47 0 0 34.60 36.00 34.50
21/01/2021 34.60 1.60 4.85% 1,479,100 50,341,875,000 1,429,100 48.81 50,000 1,535,000,000 34.40 34.60 33.50
20/01/2021 33.00 1.00 3.13% 6,038,900 185,766,245,000 1,863,100 60.43 4,175,800 125,332,000,000 32.00 33.10 31.60
19/01/2021 32.00 -1.55 -4.62% 3,639,900 119,312,790,000 2,376,900 79.84 1,263,000 39,468,750,000 33.55 35.50 31.25
18/01/2021 33.55 0.65 1.98% 3,175,900 103,378,960,000 1,979,900 66.30 1,196,000 37,076,000,000 32.90 33.95 32.70
15/01/2021 32.90 -0.20 -0.60% 2,073,400 67,626,420,000 1,463,400 48.11 610,000 19,520,000,000 33.10 33.30 32.60
14/01/2021 33.10 0.55 1.69% 1,795,700 59,462,145,000 1,795,700 59.46 0 0 34.00 34.00 32.55

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020 Q6 2020
Tổng tài sản
5,630,751.05 8,115,462.58 8,752,216.66 9,764,540.30 1,938,116.62
Vốn chủ sở hữu
1,454,144.93 1,904,638.08 1,907,208.25 2,320,738.02 1,119,182.83
Doanh thu thuần
42,853.73 17,259.80 13,628.30 1,679,900.99
Lợi nhuận gộp
22,905.21 -1,588.93 1,453.20 249,059.51
LN từ hoạt động SXKD
1,360.89 161,913.75 6,212.68 252,640.58
Lợi nhuận sau thuế
694.99 192,225.23 2,570.15 249,257.83
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
735.13 188,930.87 8,785.07 216,262.27
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
72.20 69.40 61.59 15.50
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.50 5.55 5.54 5.03
ROA (trailing 4 quý) %
8.92 8.49 6.55 5.47
ROE (trailing 4 quý) %
26.49 30.20 27.21 21.98

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia
Tên giao dịch
Tên viết tắt Bất động sản An Gia
Trụ sở chính 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (251) 6280299
Fax +84 (251) 6280297
Số lượng nhân sự 152
Website www.angia.com.vn
Vốn điều lệ 824,925,170,000


 • Ngày 18/01/2012: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng;
 • Ngày 18/07/2017: Tăng vốn điều lệ lên 105.263.160.000 đồng;
 • Ngày 11/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 131.578.950.000 đồng;
 • Ngày 26/10/2018: Tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng;
 • Ngày 28/12//2018: Tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng; 
 • Ngày 21/03/2019: Tăng vốn điều lệ lên 468,2 tỷ đồng;
 • Ngày 29/03/2019: Tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng;
 • Ngày 26/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng;
 • Ngày 14/11/2019: Trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6894/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
 • Ngày 17/12/2019: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 09/01/2020: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Đầu tư phát triến các dự án bất động sản nhà ở;
 • Kinh doanh bất động sản;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ