Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BCM - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (UPCOM)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
19.60 0 0 19.60 22.50 16.70 19.60-20.20 26,300 0.53 100 Mua Bán


Thị giá vốn 19,868.87 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,012,581,100.00
Giá mở cửa 20.00 SLCP giao dịch tự do 24,776,300
Dao động giá 52 tuần 14.00-26.50 Room còn lại NĐTNN 24,776,300
KLGD trung bình (10 ngày) 14,220 P/E cơ bản 19.83
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 19.83
% biến động giá 1 tháng 2.08 P/B 1.43
% biến động giá 3 tháng 28.95 EPS cơ bản (12 tháng) 0.99
% biến động giá 6 tháng -16.60 EPS pha loãng (12 tháng) 0.99
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 13.72
% biến động giá 1 năm Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 6.46
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2016

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
15/11/2018 19.60 0 0 26,300 0.53 26,300 0.00 0 0.00 20.00 20.20 19.60
14/11/2018 19.50 -0.20 -1.02% 900 0.02 900 0.02 0 0.00 19.80 19.80 19.50
13/11/2018 19.70 -0.20 -1.01% 300 0.01 300 0.01 0 0.00 19.70 19.70 19.70
12/11/2018 19.90 0 0 30,200 0.60 30,200 0.60 0 0.00 19.90 19.90 19.30
09/11/2018 19.60 -0.30 -1.51% 34,100 0.68 34,100 0.68 0 0.00 19.90 20.00 19.60
08/11/2018 20.00 0.20 1.01% 1,000 0.02 1,000 0.02 0 0.00 19.80 20.00 19.80
07/11/2018 19.70 0.60 3.14% 31,100 0.61 31,100 0.61 0 0.00 19.50 20.00 19.50
06/11/2018 19.00 -0.40 -2.06% 6,700 0.13 6,700 0.13 0 0.00 19.20 19.30 19.00
05/11/2018 19.20 -0.30 -1.54% 11,600 0.22 11,600 0.22 0 0.00 19.50 19.50 19.20
02/11/2018 19.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19.50 19.50 19.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q2 2015 Q2 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
37,128,710.69 42,703,358.19 51,350,520.32 53,692,743.09 53,665,806.69
Vốn chủ sở hữu
8,149,276.28 9,534,647.97 11,074,397.82 12,807,837.26 12,938,811.85
Doanh thu thuần
3,895,570.46 1,906,671.30 1,118,449.66 2,081,131.37
Lợi nhuận gộp
266,023.90 657,770.89 694,366.16 573,458.77
LN từ hoạt động SXKD
74,006.15 496,189.21 569,400.90 456,023.64
Lợi nhuận sau thuế
68,537.21 483,601.71 499,480.94 421,864.62
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
68,537.21 456,880.53 481,326.89 394,623.56
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Tên giao dịch
Tên viết tắt Becamex IDC
Trụ sở chính Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại +84 (274) 3822655
Fax +84 (274) 3822713
Số lượng nhân sự 0
Website www.becamex.com.vn
Vốn điều lệ 247,763,000,000


 • Năm 1976: Công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp Bến Cát (Becamex) được thành lập;
 • Năm 1992: Sáp nhập với các công ty cấp Tỉnh lấy tên chính thức là công ty Thương mại - XNK Tỉnh Sông Bé (Becamex);
 • Năm 1999: Đổi tên thành Công ty Thương Mại - Đầu Tư và Phát Triển (tên giao dịch là BECAMEX Corp.);
 • Ngày 28/04/2006: Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC Corp.) được thành lập trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển (Becamex) theo Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương;
 • Ngày 19/01/2010: Chuyển thành Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp hoạt động theo hình thức công ty mẹ- công ty con;
 • Ngày 27/09/2018: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP với vốn điều lệ 10.125.811.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sô 3700145020 cấp thay đổi lần thứ 5 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương;

 • Phát triển và kinh doanh các khu công nghiệp và đô thị;
 • Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông;
 • Phát triển đô thị và dịch vụ;
 • Phát triển nhà ở xã hội;
 • Đầu tư phát triển giáo dục - y tế;
 • Phát triển thành phố thông minh (Smart city);
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ