Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BCM - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
51.70 -0.30 -0.58% 52.00 55.60 48.40 49.90-52.20 15,070 7.72 100 Mua Bán


Thị giá vốn 53,509.50 Số cổ phiếu đang lưu hành 1,035,000,000.00
Giá mở cửa 52.10 SLCP giao dịch tự do 25,324,856
Dao động giá 52 tuần 16.10-52.10 Room còn lại NĐTNN 487,662,880
KLGD trung bình (10 ngày) 19,811 P/E cơ bản 26.23
% Biến động giá 5 phiên 9.88 P/E pha loãng 26.23
% biến động giá 1 tháng 25.49 P/B 3.29
% biến động giá 3 tháng 29.25 EPS cơ bản (12 tháng) 1.97
% biến động giá 6 tháng 95.09 EPS pha loãng (12 tháng) 1.97
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 15.69
% biến động giá 1 năm 79.51 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.77
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 12.94
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
15/01/2021 51.70 -0.30 -0.58% 150,700 7,720,000,000 150,700 7.72 0 0 52.10 52.20 49.90
14/01/2021 52.00 0.90 1.76% 98,400 5,060,050,000 98,400 5.06 0 0 51.00 52.10 50.30
13/01/2021 51.10 -1.00 -1.92% 301,800 15,523,880,000 301,800 15.52 0 0 52.10 53.60 49.00
12/01/2021 52.10 1.80 3.58% 380,100 20,233,520,000 380,100 20.23 0 0 53.80 53.80 50.50
11/01/2021 50.30 3.25 6.91% 492,300 24,762,690,000 92,300 4.64 400,000 20,120,000,000 50.30 50.30 50.30
08/01/2021 47.05 3.05 6.93% 276,300 12,836,500,000 276,300 12.84 0 0 44.00 47.05 42.50
07/01/2021 44.00 -0.60 -1.35% 86,300 3,801,755,000 86,300 3.80 0 0 44.00 44.50 43.80
06/01/2021 44.60 1.90 4.45% 277,300 12,322,680,000 277,300 12.32 0 0 43.00 45.10 43.00
05/01/2021 42.70 -0.30 -0.70% 106,000 4,550,590,000 106,000 4.55 0 0 43.00 43.10 42.20
04/01/2021 43.00 1.80 4.37% 211,900 8,961,075,000 211,900 8.96 0 0 41.20 44.00 40.95

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020
Tổng tài sản
44,385,222.58 43,501,742.63 44,024,502.41 44,421,850.08 46,672,408.90
Vốn chủ sở hữu
14,420,924.90 15,009,760.53 16,052,977.46 15,762,757.98 16,242,076.08
Doanh thu thuần
1,391,173.92 3,524,296.98 1,229,362.21 2,426,737.92 1,553,584.56
Lợi nhuận gộp
629,265.19 1,403,078.42 564,455.38 627,258.00 725,928.07
LN từ hoạt động SXKD
544,844.60 1,014,149.58 362,009.51 393,236.13 692,857.01
Lợi nhuận sau thuế
526,147.47 925,594.21 332,226.60 318,502.13 631,088.67
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
491,482.18 855,865.92 310,677.55 288,022.66 585,599.46
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
53.94 41.24 43.56 37.61 38.02
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.49 2.43 2.18 1.88 1.97
ROA (trailing 4 quý) %
5.68 5.61 5.07 4.41 4.57
ROE (trailing 4 quý) %
18.49 16.99 15.09 12.71 12.94

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
Tên giao dịch
Tên viết tắt Becamex IDC
Trụ sở chính Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại +84 (274) 3822655
Fax +84 (274) 3822713
Số lượng nhân sự 5238
Website www.becamex.com.vn
Vốn điều lệ 10,350,000,000,000


 • Năm 1976: Công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp Bến Cát (Becamex) được thành lập;
 • Năm 1992: Sáp nhập với các công ty cấp Tỉnh lấy tên chính thức là công ty Thương mại - XNK Tỉnh Sông Bé (Becamex);
 • Năm 1999: Đổi tên thành Công ty Thương Mại - Đầu Tư và Phát Triển (tên giao dịch là BECAMEX Corp.);
 • Ngày 28/04/2006: Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC Corp.) được thành lập trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển (Becamex) theo Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương;
 • Ngày 19/01/2010: Chuyển thành Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp hoạt động theo hình thức công ty mẹ- công ty con;
 • Ngày 21/02/2018: Giao dịch trên thị trường UPCOM;
 • Ngày 27/09/2018: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP với vốn điều lệ 10.125.811.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sô 3700145020 cấp thay đổi lần thứ 5 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương;
 • Ngày 31/07/2020: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 31/08/2020: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);

 • Phát triển và kinh doanh các khu công nghiệp và đô thị;
 • Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông;
 • Phát triển đô thị và dịch vụ;
 • Phát triển nhà ở xã hội;
 • Đầu tư phát triển giáo dục - y tế;
 • Phát triển thành phố thông minh (Smart city);
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ